Общинският съвет прие отчетите на читалищата в община Дупница

Работата на малките културни институции през 2020 г. бе адмирирана от председателя на Комисията по образование и култура Виолета Инкьова, но, както винаги, критики получиха от Костадин Костадинов
Читалищните дейци изслушаха дебата в заседателната зала и отговаряха на незначителни въпроси, снимка: КАМЕРТОН

 

Общинският съвет днес прие отчетите за 2020 година на всички читалища в община Дупница. Положителна оценка за работата на малките културни институции по време на дебатите в заседателната зала даде председателят на Комисията по култура и образование Виолета Инкьова. Тя изтъкна добре свършената работа от читалищните дейци, отдадени за съхраняването на българщината и традиициите. Каза, че въпреки пандемията са успели да свършат множество дейности. Подчерта, че са се включвали в онлайн фестивали, работили са заедно с училищата и са съдействали за участие на ученически конкурси, имат регистрирани и дарения. Като проблем Виолета Инкьова изтъкна недостатъчния размер на държавни субсидии за читалищата, което според нея затруднява работата им и пречи на културните дейци да осъществяват нормално дейността си. Затова тя отправи апел Община Дупница да приоритизира сигналите, които постъпват за подобряване на тяхната база. Като пример за лошо състояние на помещения в читалища посочи НЧ „Христо Ботев“ и нуждата от смяна на дограма, течащ покрив в читалището в с. Крайници, неизползваем салон в с. Самораново, който се намира в училището. Относно НЧ „Ген. Г. Тодоров“ Инкьова каза, че трябва да бъде решен въпросът за липсата на база.

 

Председателят на икономическата комисия Вергил Кацов от своя страна посочи, че от общината не се отделят средства, които да подпомагат читалищата и че не може съветниците да бъдат безразлични към техните искания. Според него е редно винаги в залата да бъдат изслушвани конкретните искания на читалищните дейци. Определи като недостатъчно добра комуникацията между читалищата и отдел „Култура“ в Община Дупница. Според Кацов за читалищата не се налага да се отделят огромни средства за подобряването на базите им.

 

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов, както винаги, бе критичен към работата на малките културни институции. Той заяви, че не може да говори за тях „захаросано“. Посочи, че читалищните дейци получават заплати, но не се ангажират достатъчно с дейности и прояви. Даде пример с дейци от Кюстендил, които лично видял как четат книги в градинка в продължение на повече от два часа. Разбрал впоследствие, че те нямали сграда и допълнително пътували, за да се включват в прояви. Попита кое от дупнишките читалища организира собствени фестивали и посочи, че в други по-малки общини дейците успяват да го направят. Зададе и въпрос защо читалищата не се организират в сдружение. Според него така ще има по-малко секретари, а парите ще се усвояват за дейности. Като най-успешното читалище в общината Костадинов посочи това в Самораново. „Колегата много умно и красиво критикува Общината, само че аз се замислям: 150 човека, загрижени за читалището, не може ли да извадят по 5 лева, по 50 лева и да му оправят покрива? Толкова ли е трудно? Гледам други читалища с направени ремонти за 10-12 000 лв. и си казвам, ето, читалищата, българщината, огнища, традициите, които съхраняват, г-жо Инкьова, обаче те получават и субсидия за тая работа“, заяви Костадин Костадинов. Срещу думите му остро реагира Първан Дангов, като подчерта, че читалищата са специфична институция, която не всеки е компетентен да коментира.