Увеличение на събираемостта на данъци и такси отчете Община Дупница

През първото шестмесечие данъкоплатците внесоха в местната хазна с 650 000 лв. повече в сравнение със същия период на 2020г.

 

4 316 519 лв. са приходите от местни данъци и такси за първото шестмесечие на тази година, отчете Община Дупница. Данъкоплатците са внесли в местната хазна с 650 000 лв. повече в сравнение със същия период на 2020 година, когато отчетените приходи са били 3 660 057,68 лв.

 

От данък „МПС“ до края на полугодието са събрани 1 059 008 лева, докато миналата година сумата е била 947 652,16 лв. за същия период. От такса „смет“ приходите са 1 752 152 лв. (1 572 930,14 лв. за 2020 г.), а от данък недвижими имоти - 746 110 лв. ( 600 986,46 лв за 2020 г.), от данъка за придобито имущество  -  193 688 лв. (184 319,20 лв. за 2020г.). От лихви и глоби постъпленията са 117 960 лв. Този приход също е нараснал от 73 695, 01 лв. за 2020 г.

 

По-малко са приходите от трудносъбираемата такса за отглеждане на куче. През първото шестмесечие на тази година в бюджета са постъпили 2 207 лв., а през същия период на предходната година - 2 769,39 лв.