Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гостуваха в Съдебната палата в Дупница

В Деня на отворените врати децата облякоха тоги и се запознаха с работата на Районния съд и прокуратурата с помощта на съдия Миглена Кавалова и прокурор Марияна Кожухарова

 

Ученици от четвъртите класове на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха гости в Съдебната палата в Деня на отворените врати на Районен съд – Дупница. Те бяха посрещнати от съдия Миглена Кавалова и прокурор Марияна Кожухарова. Децата се запознаха с професиите прокурор, съдия и адвокат. Съдия Кавалова и прокурор Кожухарова им разказаха за своята работа по граждански, административни и наказателни дела. Учениците научиха кой кой е в съда, че съдиите носят черни тоги, а прокурорите  – червени.

 

Специално внимание бе обърнато на децата за опасностите, които крие интернет за тях и за възможните вреди. Прокурор Марияна Кожухарова акцентира на работата на прокурора,  на т . нар. „държавно обвинение“ и на търсенето на доказателства за разкриване на престъпленията. Тя призова децата да сигнализират винаги, когато са станали свидетели на престъпление.

 

Гостите разбраха, че съдът е мястото, където трябва да тържествуват правдата и справедливостта.

 

Децата отговаряха на въпросите на съдия Кавалова и прокурор Кожухарова и от своя страна задаваха много въпроси, а най- активните получиха като подарък основния закон в страната – Конституцията на Република България.

 

Срещата се превърна и в част и от образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/ 2021 г.”. Всеки един от учениците получи от образователните дипляни на ВСС. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Дупница е оформено специално Информационно табло с образователните плакати и брошури на ВСС.

 

Организаторите на Деня на отворените врати в Съдебната палата благодарят за партньорството на педагогическия съветник Лидия Баракова, класните ръководители на 4-те класове Екатерина Дончева, Надка Бандрова и Снежана Шимова, както и на учителите от целодневната форма на обучение на децата - Йорданка Стамова и Лили Стоянова.