МОН финансира разширяване на сградата на ОУ „Евлоги Георгиев“

Обявена е обществена поръчка на стойност 456 000 лв., целта е преустановяване на двусменния режим в училището

 

Община Дупница обяви обществена поръчка за разширяване на сградата на ОУ „Евлоги Георгиев“. Тя вкючва изграждане на пристройка от един етаж с две класни стаи и надграждане с един етаж на изградената през 2015г. пристройка. Допълнително ще бъде монтирана и подвижна шумоизолираща стена в актовата зала на съществуващата пристройка. Така тя ще може да се използва и за класни стаи, и за събития.

 

Обществената поръчка е на стойност 456 000 лв. с ДДС и се финансира от Министерството на образованието и науката по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски и учебни заведения. Очаква се строителните дейности да започнат това лято.

 

Припомняме, разширяването на сградния фонд на ОУ „Евлоги Георгиев“ е наложително с цел преустановяване на двусменния режим на учебния процес, неразрешен по просветния закон.