НСИ отново набира преброители и контрольори за Кюстендил и Дупница

13% от одобрените кандидати миналата година в областта не са потвърдили участието си в Преброяване на населението и жилищния фонд 2021

 

Националният статистически институт започна допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. В област Кюстендил около 87% от хората, които кандидатстваха и бяха одобрени през миналата година за преброители и контрольори, са потвърдили своето участие в Преброяването на населението и жилищния фонд 2021. Регистриран е недостиг на преброители предимно в градовете Кюстендил и Дупница.

 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

-           Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.

-           Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Промяната на периода на преброяването е наложена от пандемията от COVID-19.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища съобразно особеностите на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021.