Жалба пред САС отлага делото „Дупнишка популярна каса“

Няма да се проведат насрочените заседания в средата на май, на които съдебното производство трябваше да започне по същество

 

Подсъдимата по делото „Дупнишка популярна каса“ Ивона Близнакова обжалва определението на Окръжен съд – Кюстендил, с което бяха отхвърлени исканията на защитата й за прекратяване на производството и връщането му на прокуратурата. Определението бе постановено по време на разпоредителното съдебно заседание, а жалбата е до Апелативен съд – София. До произнасянето на втората инстанция делото не може да започне по същество. Това се очакваше да стане на насрочените заседания от Окръжен съд – Кюстендил – 17, 18 и 19 май, които обаче няма да се състоят.