Дупничанка откри името на починалия си баща в избирателен списък

Това става ясно от подадена жалба в РИК - Кюстендил, която е оставена без разглеждане
Снимка: КАМЕРТОН

 

Районната избирателна комисия в Кюстендил остави без разглеждане жалба на дупничанка за незаличени имена на починали граждани в един от избирателните списъци в Дупница. Стефка Зашева пише в сигнала си, че в списъка на избирателната секция, която се намира в бившия Тютюнев техникум  в град Дупница, са включени имена на починали лица, сред които и името на нейния баща – Иван Зашев, починал на 08 февруари 2017 г. Решението на РИК – Кюстендил е следното:

 

Избирателните списъци се изготвят от  структурите на ГД  „ГРАО“ при МРРБ, за което е необходимо да бъде извършена проверка от същите. На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, реши: Оставя без разглеждане, като недопустима, постъпила жалба с вх. Рег. № 509/04.04.2021г. в 09.55 ч. от  Стефка Иванова Зашева от гр. Дупница. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му“.

 

Четири са до момента постъпилите жалби в РИК – Кюстендил. Само една от тях е за търговия с гласове в Дупница. Тя е препратена по компетентност на прокуратурата.