Близо 20% ръст на държавните заплати за година и едва 5,5% на частните

Въпреки ковид кризата растат не само възнагражденията, но и броят на наетите в обществения сектор в Кюстендилска област. В частния сектор тенденцията е обратна, сочи националната статистика

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2020 г. достигат 26.1 хиляди, което е с 1.5% по-малко спрямо края на септември. Спрямо края на третото тримесечие заетите в обществения сектор се увеличават с 0.2% (до 6.9 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.0% (до 19.2 хиляди). Спрямо декември 2019 година броят на работниците и служителите в областта е намалял с 4,4%.

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 1008 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.0%. В обществения сектор средното месечно възнаграждение е 1 369 лв., а в частния - 877 лева.

 

 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 10.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Държавно управление“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 19.7%, а в частния сектор - с 5.5%, сочат още данните на отдел „Статистически данни“ – Кюстендил към НСИ.  

 

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2020 г. област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв., София - 1 330 лв., и Варна - 1 302 лв.