Съдия Пейчева се отведе от делото срещу Васил Капланов

Подсъдимият по дело за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси изказал съмнение относно безпристрастността на съдията-докладчик
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Съдия Светла Пейчева се отведе от делото срещу Васил Капланов, заведено по обвинение за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси. По време на разпоредителното заседание подсъдимият и неговият адвокат Ивайло Алексиев поискаха да не се дава ход на делото. Васил Капланов заяви пред съда, че не е убеден в безпристрастността на председателя на съдебния състав, тъй като по друго дело, той му е наложил максимална глоба, която по-късно е намалена, по думите на подсъдимия, „драстично“ от Окръжен съд – Кюстендил.

 

Съдия Пейчева се произнесе, че искането за отвод е в недостатъчна степен мотивирано, тъй като дали е било наложено максималното по закон наказание и същото впоследствие е било изменено от по-горна инстанция е въпрос на преценка при индивидуализацията на наказанието. Доколкото обаче подсъдимият е притеснен относно обективността на председателя на състава при постановяване на крайния съдебен акт, настоящият председател на съдебния състав, въпреки че счита, че не са налице нито преки, нито косвени предпоставки за отвод, счита че следва да се отведе по това дело, се казва в мотивите на съдия Светла Пейчева.

 

Обвинението на Районната прокуратура срещу Васил Капланов е, че на 07.08.2020 г. на два адреса в Дупница е държал голямо количество боеприпаси за огнестрелни оръжия, а именно 115 броя патрони, калибър 9х19мм., без да има за това надлежно разрешение. Делото ще се докладва на председателя на Районен съд - Дупница за определяне на нов съдия-докладчик.