РЗИ втвърдява мерките срещу К-19 в Кюстендилска област

Учениците от 5-ти до 12-ти клас в областта минават на дистанционно обучение, забраняват се културните и развлекателните мероприятия, както и частните събирания на повече от 15 души. Това са малка част от мерките и забраните, които влизат в сила от понеделник със заповед на директора на РЗИ – Кюстендил по предложение на Областния кризисен щаб
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Областният кризисен щаб в Кюстендил взе решение за втвърдяване на мерките срещу ковид-19 в областта. Причината е, че „заболеваемостта на територията на областта все още не е намаляла“, мотивира се областният управител и председател на Щаба Виктор Янев, цитиран от пресцентъра на областната администрация.

 

От понеделник, 15 март, се въвеждат се следните мерки:  

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на област Кюстендил за учениците от 5-ти до 12-ти клас за периода от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. (включително);

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия за всички възрастови групи, с изключение на състезанието „Европейско кенгуру“, пролетно математическо състезание, които ще се проведат при строг пропускателен режим и спазване на противоепидемичните мерки;

3. Преустановяват се присъствените занимания в езиковите центрове и други обучителни школи, организирани от юридически или физически лица;

4. Дава се препоръка към кметовете на общини в област Кюстендил да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед относно предучилищното образование за учебната 2020/2021 година – децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина или училище да могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване и съгласие на директора на учебното заведение;

5. Учениците от начален образователен етап на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да преминат към обучение от разстояние в електронна среда от 12.03 до 26.03.2021 г.(включително);

6. Задължително носене на маски и лични предпазни средства на обществени места при струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция;

7.В търговските центрове тип „мол“ и големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки да се организира пропускателен режим, съобразен с 30% от капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти без защитни маски, както и зачестена дезинфекция;

8. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия - кина, музеи, галерии, театри, концерти, занятия по творческо и музикално изкуство;

9. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствието на повече от 15 човека. Обръща се внимание, че има специален протокол за организирането на погребения на хора, починали от коронавирус, който следва да се спазва;

10. Преустановява се посещението на малолетни и непълнолетни лица без придружител в ресторанти и заведения;

11. Всички заведения за хранене и развлечения осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на столовете, като не се допускат повече от 6  човека на една маса;

12. Забранява се провеждането и организирането на масови обществени мероприятия на закрито и открито, в т.ч. пазари и тържища, събори, празници, панаири и др.;

13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение - търговски, административни или други, които предоставят услуги за гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;

14. Забранява се посещението от външни лица в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност;

15. Забранява се посещението на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за услуги от резидентен тип за деца и възрастни, и хосписи. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност;

16. Дава се възможност на директорите на лечебни заведения, при увеличаване на заетостта на леглата в Ковид отделенията над 80%, да поискат преустановяване на плановите операции и плановия прием.

 

Предложените мерки за област Кюстендил ще бъдат въведени със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция. Тези от т. 6 до т. 16 са за срок от 15.03.2021 г. до 28.03.2021 г.