Съдът наказа с глоба животновъда П. Пищалов за смъртта на пет коня в Осоговската планина

 

Окръжен съд - Кюстендил отмени изцяло оправдателната присъда на Районен съд – Кюстендил и призна за виновен Петър Пищалов  за смъртта на пет коня. В съдебното решение пише, че животновъдът „от неустановена дата през 2017 г. до 04.04.2018 г. в местността Бег бунар, Осоговска планина, е проявил жестокост към гръбначни животни – мъжки кон от каракачанска порода, женски кон от каракачанска порода и 3 коня с неустановена порода, и с това им е причинил противозаконно смърт, като деянието е извършено от лице, осъществяващо дейност по отглеждане на животни – престъпление от общ характер по чл. 325б ал.2 т.1, вр. ал. 1 НК“.

 

Окръжен съд – Кюстендил освобождава Петър Пищалов от наказателна отговорност и му налага административно наказание - глоба в размер на 4 500 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

В решението на съда пише още: „Обвиняемият е съзнавал много добре, че изоставя животните във високите части на Осоговска планина, без да им осигури при необходимост храна, вода, подслон и ветеринарномедицинска грижа, съзнавал е също така, че им причинява продължително и повтарящи се страдания, увреждане на здравето и стрес; че нарушава принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето им, както и, че през зимата ги излага на температурни и неблагоприятни атмосферни влияния, които им причиняват болка, страдание, увреждане и стрес“.