Всяка година в областта умират над 1300 души от хипертония и около 400 души от рак

Високото кръвно и атеросклерозата причиняват над 50% от общата смъртност в област Кюстендил. Същевременно от 2014 година насам здравните власти регистрират ежегодно между 289 и 474 нови случая на онкологични заболявания. Броят им постепенно намалява, но и населението в област Кюстендил намалява с около 2000 души всяка година.

 

Всяка година в област Кюстендил умират над 1300 души от болести на кръвообращението и между 380 и 440 души губят живота си вследствие на онкологични заболявания. Това сочат годишните анализи на здравно-демографското състояние на населението, изготвяни от здравните власти и националната статистика в периода 2014-2019 година.

 

Ежегодно над 50% от общата смъртност в област Кюстендил е следствие от болести на органите на кръвообращението. Основни първопричини за умирания са хипертоничната болест и генерализираната атеросклероза. Например през 2019 година общият брой на починалите в областта е 2 436 души, от тях 1314 са починали от болести на кръвообращението.

 

Втора по честота причина за умиранията в областта (през годините  варира, като през последните две надвишава 15%) са онкологичните заболявания. Тъй като здравно-демографският анализ за 2020 година все още не е публикуван, най-актуалните данни са от 2019 година. Тогава починалите от рак са били 384, общият брой регистрираните случаи на онкологични заболявания е бил 4230, а новорегистрираните през годината – 298. От 2014 година насам се наблюдава намаление на случаите, но трябва да се отбележи, че и населението на област Кюстендил всяка година намалява с по около 2000 души.

 

2019г. :
Общо починали – 2436
Починали от болести на кръвообращението - 1314
Починали от рак – 384
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4230
Новорегистрирани случаи на рак през годината – 298

 

2018г. :
Общо починали – 2436
Починали от болести на кръвообращението - 1216
Починали от рак – 386
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4291
Новорегистрирани случаи на рак през годината – 166

 

2017г.:
Общо починали – 2533
Починали от болести на кръвообращението – 1377
Починали от рак – 440
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4304
Новорегистрирани случаи на рак - 296

 

Най-висока е болестността (1288.48 на 100 000 население) на злокачествените новообразувания на женската гърда, следвана от групата на кости, съединителна тъкан, кожа (1256,47 на 100 000 население), като за злокачествените новообразования на млечната жлеза тя е 1288,48 на 100 000 жени и се поддържа тенденцията за трайно завишение спрямо предходните години: 2018г. - 1278.30 на 100 000 жени, 2017г. - 1226.83 на 100 000 жени и 2016 г. - 1214,34 на 100 000 жени.

 

2016г.
Общо починали – 2485
Починали от болести на кръвообращението – 1369
Починали от рак – 417
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4266
Новорегистрирани случаи на рак – 418

 

 

2015г.:
Общо починали – 2473
Починали от болести на кръвообращението – 1420
Починали от рак – 374
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4310
Новорегистрирани случаи на рак – 440

 

 

2014г. :
Починали от рак – 374
Общо регистрирани случаи на рак през годината – 4310
Новорегистрирани случаи на рак – 440

 

Данните на РЗИ – Кюстендил и НСИ сочат още повишаване на общата заболеваемост на населението, като водещи причини са болестите на дихателната система и болестите на кръвообръщението. Като рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в региона, здравните власти сочат: демографската структура; възрастта; неправилното хранене – мазнини, сол, ниска здравна култура; социални фактори – бедност, безработица.

 

Сред направените изводи в анализите на здравно-демографското състояние на населението е, че в областта има недостиг на специалисти по клинична токсикология и ревматология, онкология, неврохирургия, инфекциозни болести. Въпреки това, според експертите, налице е достатъчен брой специалисти за здравната грижа за населението в област Кюстендил.