Съдът възобнови делото „Дупнишка популярна каса“

Процесът започва през март и ще се гледа в Съдебната палата в Кюстендил
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Окръжен съд – Кюстендил насрочи разпоредително заседание по делото „Дупнишка популярна каса“, година след като съдебното производство бе прекратено заради процесуални нарушения в обвинителния акт. След смъртта на Георги Близнаков, подсъдима по делото остава неговата съпруга - Ивона Близнакова.  

 

Припомняме,  обвиненията са за извършване на незаконна банкова дейност, за пране на пари и данъчно престъпление. Както е известно, във „финансовата институция“, регистрирана по Закона за кооперациите, но функционирала като банка, потънаха около 4 млн. лв. Това са спестяванията на 222 души, много от които изгоряха с хиляди левове. Те бяха подмамени за вложители в Дупнишка популярна каса от ниски лихви. Пирамидата се срина през 2016 година. Разследването се проведе под наблюдението на Пловдивската окръжна прокуратура, тъй като Близнакови, малко преди да бъде разкрита измамата, бяха променили адресната регистрация на Дупнишка популярна каса от Дупница в Пловдив. Така обвинителният акт е изготвен от пловдивското държавно обвинение. Върховният касационен съд обаче взе решение, че делото е подсъдно на Окръжен съд – Кюстендил с мотива, че повечето от пострадалите са жители на Кюстендилска област.   

 

Съдия-докладчик по делото е Надя Георгиева. Тя насрочи разпоредителното заседание по възобновения процес на 17, 18 и 19 март тази година в Съдебната палата в Кюстендил, като определи и по три резервни дати за месеците април /19, 20, 21.04, май /17, 18 и 19.05/, юни /14, 15 и 16.06 / и юли /12, 13 и 14.07/.

 

Срещу подсъдимата Ивона Близнакова са повдигнати и предявени обвинения за следните престъпления:
1/ По чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди),  вр. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки), вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв. до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ По чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) вр. с ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т. 2 - т.нар. „изпиране на пари", за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал. 1 т.6 и т.7 от НК;
З/ По чл.255, ал.3 ( данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал. 1 (избегнал установяване и плащане на дан. задължения), т.2 (потвърдил неистина) вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК -т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения", за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

 

Пострадалите 222 души ще се призоват за разпоредителното заседание през месец март и резервните му дати, като се подредят в списъка по азбучен ред и се разделят по равен брой от по 74 лица за всяка от трите дати през посочените месеци. Чрез призовките на пострадалите физически лица ще им бъде указано, че явяването им в разпоредително заседание не е задължително, обясниха от съдебния пресцентър.

 

Предвид епидемичната обстановка в страната съдът препоръчва на пострадалите, при желание да упражнят правата си по чл.247б, ал. 3 и ал.4 от НПК, да направят писмено своите искания за конституиране като граждански ищец и частен обвинител в 7- дневен срок от съобщаването им за насрочване на разпоредителното заседание. Съдът разяснява на пострадалите, че граждански иск могат да предявят и пред граждански съд.

 

Заради ковид-19 в съдебната зала на Окръжен съд – Кюстендил пострадалите ще бъдат допускани последователно, един след друг, като броят им в съдебна зала и палата следва да не надвишава 5 лица, т.е. в съдебна зала следва да присъстват не повече от 15 души.

 

Съдът указва на подсъдимата Ивона Близнакова, че участието й в съдебните заседания е задължително, като при неизпълнение на това задължение без уважителна причина, взетата й мярка за неотклонение – „парична гаранция“, може да бъде изменена в по- тежка, като се отнеме в полза на държавата внесената парична гаранция или й се наложи глоба до 1 000 лв.