1,5 млн. лв. ръст на приходите от данъци и такси в община Дупница

Най-голямо е увеличението на приходите от данък „сгради“ и такса „смет“, които от миналата година поскъпнаха драстично
Снимка: КАМЕРТОН

 

6 280 270 лв. са приходите в бюджета на Община Дупница от местни данъци и такси през 2020 година. Събраните средства са с близо 1,5 млн. лв. повече в сравнение с предоходната година, когато са събрани 4 871 925 лв., съобщават от кметския пресцентър.

 

Най-голям ръст на събираемостта, почти двоен, общинската администрация е постигнала при данъка за недвижими имоти – от 589 099 лв. през 2019г. на  933 376 лв. през 2020 г. Данък „МПС“ запазва нивото на събираемост, като през изтеклата година в бюджета са постъпили 1 769 135 лв. Нищожни се запазват приходите от таксата за отглеждане на куче - 4 219 лв. От такса „смет“ приходите са в размер на 2 368 124 лв. (1 943 257 лв през 2019 г.), от патентен данък - 111 842 лв (131 404 лв. през 2019 г.). 547 844 лв са постъпили през миналата година от данъка за придобиване на ново имущество,  отчита още Община Дупница.

 

Причината за повишените приходи в общинския бюджет е увеличените през 2020 година данък „сгради“ с над 70% и на такса „смет“ с 30% за граждани и с 15% за фирмите. Промени в размера на местните данъци и такси през 2021 година засега не се предвиждат. Проектобюджетът за тази година все още не е оповестен.