Четири фирми в конкуренция за ремонта на канализация в Дупница

Сред улиците, на които предстои подмяна на канализацията, е пословичната "Бригадирска"

 

Четири фирми кандидатстват за обществената поръчка “Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици ”Венелин”, ул.”Георги Икономов” (бивша Бригадирска), ул.”Бузлуджа”. Същите участъци от улици ще бъдат благоустроени със средства по проекта "Интегриран градски транспорт".

 

Община Дупница осигури от своя страна средства за подмяна на канализацията, както и на водопровдната мрежа , за да не се налага впоследствие разкопаване на ремонтираната надземна инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката за подмяната на канализацията е 956 406, 69 лв.

 

Кандидатите, чиито документи бяха отворени днес, са “Галчев инженеринг” ЕООД, ДЗЗД “Мега Дей 2018 Дупница”, ДЗЗД “ГХЛ-2018”-София и “Щрабаг” ЕАД. В следващо заседание комисията с председател заместник – кмета Красимир Георгиев, ще отвори ценовите оферти на кандидатите.