Четири старопечатни издания от XIX в. ще бъдат реставрирани по проект на Историческия музей

Сред книгите, на които ще бъде даден нов живот е Тефтерчето на Димитър Бисеров – Окулията, 1867г.
Снимка: КАМЕРТОН

 

Четири ценни старопечатни издания от XIX в., които се съхраняват във фонда на Историческия музей в Дупница, ще бъдат реставрирани по спечелен проект на културната институция. Нов живот ще бъда даден на Тефтерчето на Димитър Бисеров – Окулията, 1867г.; книгата на Христо Димитров – Дупничанин „Служба за св. Георги Нови“, 1855г. и подвързани към нея още два ръкописа с религиозно и светско съдържание; Рецептурник, подвързан ръкопис от 1824г. с рецепти и съвети за лечение; един брой на вестник „Пътник“ от февруари 1870 г.

 

В рамките на пет месеца, от 1 януари до 1 юни 2021г, лицензиран реставратор ще извърши дейности по реставрация, консервация и дигитализация на четирите издания. В резултат те ще бъдат достъпни за посетителите на музея, както и за научните работници, които изследват историята от XIX век, обясни пред „Камертон“ Славянка Николова, уредник в Историческия музей.

 

Проектът "Консервация и реставрация на старопечатни издания от ХІХ век", на стойност 1965 лв., е класиран за финансиране в конкурсната сесия на Министерство на културата на тема: "Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии".