Община Дупница освобождава от наем търговците, които не работят по заповед на здравния министър

Засега това е предложение на кмета Чимев, което се очаква да бъде прието от Общинския съвет
Снимка: КАМЕРТОН

 

Кметът Методи Чимев предлага в докладна записка до Общинския съвет всички физически и юридически лица, които имат договорни отношения с Община Дупница, да бъдат освободени от наем. В предложението си Чимев визира всички фирми, които имат договори за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение. Ако общинските съветници приемат предложението, търговците ще бъдат освободени от наем за периода, в който е преустановена дейността им със заповед  №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

В докладната записка до Общинския съвет Методи Чимев предлага още да бъде разрешено предварително изпълнение на решението, за да може да влезе веднага в сила. Според прогнозата на общинските експерти от обезщетението ще се възползват над 100 фирми.