Откриват процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Дупница

Общинският съвет в Дупница ще избере за предстоящия мандат 2021-2025 г. 50 от общо 79 съдебни заседатели

 

Докладна записка за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели ще гласува Общинският съвет в Дупница на предстоящото неприсъствено заседание, насрочено за 27-ми ноември. Местният парламент ще избере 50 от общо 79 съдебни заседатели, необходими за работата на Районен съд – Дупница за мандат 2021 – 2025 г. Останалите 29 ще бъдат избрани от общинските съвети на другите общини в дупнишкия съдебен район.

 

Най-малко 10 на сто от общия брой на съдебните заседатели трябва да бъдат квалифицирани в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. А ето и останалите изисквания:

 

- да са на възраст от 21 до 68 години;

 

- да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 

- да имат завършено най-малко средно образование;

 

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 

-  да не страдат от психически заболявания;

 

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

 

- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Дупница;

 

-  да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд-Дупница;

 

- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд-Дупница.

 

След откриването на процедурата с решение на Общинския съвет кандидатите ще могат да подават документи в срок до 15.01.2021 г. Подборът ще бъде извършен от 5-членна комисия от общински съветници с председател Йонко Гергов. Ако бъде гласувана докладната записка в автентичния й вид, останалите членове ще бъдат Йордан Йорданов, Ивайло Петров, Георги К. Градевски и Тодор Василев.

 

Процедурата за избор на съдебни заседатели ще бъде обявена  на интернет страницата на Община Дупница, от където заинтересованите могат да се информират относно условията и сроковете за кандидатстване.