Гимназистка от Дупница установи „частицата Бог“

Снимка: ПГ "Христо Ботев" - Дупница

 

Елена Милинова, ученичка от 10 клас, и нейната учителка по физика и астрономия, Силвия Боянова, взеха участие в първия международен майсторски клас на ЦЕРН в България, който се проведе във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Заедно с още 68 ученици от цялата страна тя бe поставена в ролята на млад учен от ЦЕРН.

 

Участвайки в събитието, учениците разбраха как и какво изследват физиците на елементарните частици. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците бяха разделени по групи. Всяка група получи извадка от реални данни за 100 събития на сблъсъци на протони, която е получена от колайдера, и анализира тези данни, за да види какви частици са се получили, т.е. учениците направиха сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с ученици от Белград, Нови Сад, Лион и Истанбул на английски език, както в истинска научна колаборация.

 

Групата на Елена Милинова от дупнишката гимназия  и Мария Тодорова, ученичка от ПМГ – Кюстендил, успя да установи получаването на 10 Хигс бозона, похвалиха се от ПГ „Христо Ботев“.

 

Според мнозина учени бозонът на Хигс е най-големият пробив в разбирането ни за Вселената след разделянето на атома. Това е ключът към отговора на въпроса защо частиците имат маса и как изобщо е възможно да се образуват атомите. Хигс бозонът е популярен още „частицата Бог“, а търсенето й започва преди 2500 години от философите атомисти в Древна Гърция.