Алекси Тасев с нова книга за Разметаница

Монографията обхваща различни исторически периоди и има характеристика на обща история на тази покрайнина на бившата Дупнишка околия
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Доц. д-р Алекси Тасев издаде своята 24-та книга, поредно  научно изследване на района на Разметаница, където се намира родното място на автора, с което е свързан от 75 години. Новата монография на доц. д-р Алекси Тасев е задълбочено изследване на природогеографската и историко-географска област Разметаница, която обхваща територията на три общини.

 

Книгата включва различни исторически периоди и има характеристика на обща история на тази покрайнина на бившата Дупнишка околия. Това е територия богата на легенди и материални паметници от три цивилизации – тракийска, римлянска и старобългарска. Разметаница носи трагичния спомен за братоубийството на цар Самуил в местността Царичина, където се е намирала резиденцията на неговия брат Арон.

 

Монографията има стройна и хармонична структура, която  е обособена в седем глави. Първа глава е посветена на географията на областта с нейното богато разнообразие – релеф, флора, фауна, природни забележителност и др. В тази глава са изследвани възникването и именника на населените места, общините и административно-териториалното деление през различните исторически етапи.

 

Втора глава обхваща стопанското развитие на района, като основен акцент е поставен на земеделието и аграрния сектор. Представени са по доста подробен начин животновъдството, промишленото производство и търговията. Техническата инфраструктура на Разметаница е предмет на трета глава, която функционира главно чрез шосейните и железни пътища, както и чрез системата за съобщения. Четвъртата глава разкрива финансово-кредитната система, представена главно чрез кредитните кооперации в миналото. Социално-културната инфраструктура е засегната в пета глава, която съдържа богата фактология за просветното дело, читалищата и читалищната дейност, здравеопазването, социалните услуги, физкултурата и спорта. Шестата глава, със заглавие „Мирна и размирна Разметаница”, е посветена на участниците във националноосвободителното движение, войните и тежките социални сблъсъци в историята на България.

 

В приложенията в края на книгата се съдържат данни за имената на всички загинали за свободата на България във войните, водени от нея. Седмата глава съдържа подробни данни за известните личности (80 на брой), родени в населените места на Разметаница и свързани с нея. Най-известните от тях са Кирил Зарев – министър на труда и социалните грижи и заместник-председател на Министерския съвет преди 10 ноември 1989г.,  и Пламен Орешарски, роден в Дупница , но израснал в Разметаница, народен представител и министър-председател на 89-ото правителство на Република България от 29 май 2013г. до 06 август 2014г. Други известни личности са Александър Димитров – министър на вътрешните работи от правителството на Александър Стамболийски, Величко Кознички - министър на железниците, пътищата и телеграфите в правителството на Стефан Стамболов, старши комисар Красимир Добрев – настоящ директор на дирекция „Жандармерия”, академик Димитър Димитров, оперетният артист и режисьор Видин Даскалов и др.

 

От имената с местна и регионална значимост са народните представители Божан Божанов и Емил Божанов, Славчо Шопов - кмет на община Дупница преди 10 ноември 1989г., Йорданка Каленичкова - кмет на община Бобов дол, доц. д-р Гале Христов и др.

 

Книгата е интересна и увлекателна за четене. Със своята богата фактология тя може да бъде полезна за различни категории читатели. Монографията на доц. д-р Алекси Тасев има безспорен приносен характер в съвременната научна литература за родния край. Със своята всеобхватност и задълбоченост тя заслужено заема мястото си на първото обобщено научно изследване на природогеографската и историко-географска област Разметаница, неразривно свързана с бившата Дупнишка околия.