61 575 лв. е санкционирана Община Дупница по проекта за физкултурния салон в ОУ „Неофит Рилски“

МРРБ е установило нарушения при възлагането на обществената поръчка
Снимка: КАМЕРТОН

 

61 575 лв. е санкционирана Община Дупница за нарушения при възлагането на обществената поръчка за изграждането на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“. Финансовата корекция е наложена с решение на зам.-министъра на регионалното развитие, който е ръководител на Управителния орган на ОП „Региони в растеж“. Стойността на корекцията е 25% от общата стойност на безвъзмездната субсидия по европейския проект (246 300 лв.).

 

Проверка е установила, че при обявяването на обществената поръчка Община Дупница е поставила условия за участие в процедурата, които нарушават принципа на равнопоставеност, недопускане на дискриминация и на свободна конкуренция. Това представлява нарушение по чл. 2, ал.2 във връзка с чл. 59, ал.2 от ЗОП.  Установени са също така и неясноти в методиката за оценка на участниците. Според ръководителите на европейската програма това е имало разубеждаващ ефект спрямо потенциалните участници и е допринесло за ниското ниво на конкуренция. Последното е оценено от проверяващите като съществено нарушение с потенциален финансов ефект. Припомняме, при възлагането на обществената поръчка конкуренция нямаше, тъй като се яви само един кандидат – местната фирма „Стройкомерс“, на която бе възложена обществената поръчка.

 

Община Дупница обжалва финансовата корекция по съдебен ред, но на първа инстанция, в Административен съд – Кюстендил, е загубила делото. Според съдебното решение кметството трябва да плати на МРРБ направените адвокатски разходи в процеса, които са на стойност 2 852 лв. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

 

Общата стойност на наложените санкции на Община Дупница по проектите на програма „Региони в растеж“, известни до момента, е малко над 500 000 лв. Сумата представлява около 3% от усвоените над 17 млн. лв. по европейската програма.