Съдът организира творчески конкурс за учениците в областта

Темата е „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“, а поводът – 40 години от откриването на Съдебната плата в Кюстендил

 

Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница организират Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”,  а поводът е 40-ата годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в град Кюстендил. Любопитен исторически факт е, че първата Съдебна палата в България е осветена и открита именно в гр. Кюстендил, на 28 юни 1931 г., сегашната сграда на Община Кюстендил.

 

Целта на конкурса е да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици.

 

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:

 

1. Литературно творчество (поезия и проза)

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

Първа група      -   І –  ІV клас

Втора група      -   V -  VІІ клас

Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас

 

2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

Първа група      -   І –  ІV клас

Втора група      -   V -  VІІ клас

Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас

 

Творбите на участниците се предават от директорите на учебните заведения в Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница. Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 16.11.2020 г.

 

Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди. Церемонията по награждаването ще се състои на 2- ри декември 2020 г., денят, в който е открита настоящата сграда на Съдебната палата в Кюстендил.