Община Дупница ще дофинансира 14 маломерни паралелки

Недостиг на деца за сформиране на редовни паралелки има в училищата в селата Самораново и Крайници и в ОУ „Христаки Павлович“ в Дупница

 

Общинският съвет в Дупница ще утвърди сформираните през тази учебна година 14 маломерни паралелки в три училища. Това става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев, с която формално иска одобрението на съветниците за дофинансиране с общински средства на групите, в които има недостиг на ученици. Както е известно, за целта в общинския бюджет се залага ежегодно определена сума пари. В бюджета за 2020 г. съветниците записаха в това перо 30 000 лв.

 

Предложения за сформиране на маломерни паралелки са постъпили от директорите на училищата в Самораново, Крайници и на ОУ „Христаки Павлович“ в Дупница. Те са получили одобрението на РУО – Кюстендил, като обичайно условието е дофинансирането да бъде осигурено от кметството.

 

В ОУ „Христо Ботев“ в с. Крайници маломерните паралелки са пет. Второкласниците са 8, недостигът е 10 ученици, в 4 клас децата са 12 (недостиг – 4), в 5 клас също са 12 (недостиг – 6), а в 7 клас учениците са 11, като не достигат 7 деца. В ОУ „Христо Ботев“ с. Самораново всички паралелки от 1 до 7 клас ще бъдат маломерни. В 1 клас учениците са 7 (недостиг – 9), във 2 клас са 9 ученици (не достигат 7), в 3 клас са 7 (недостиг – 9). Четвъртокласниците са 10, като не достигат 6 деца, в 5 клас учениците са 11 (недостиг – 7), в 6 клас децата са 16 (недостиг – 2) и в 7 клас са 9 ученици, недостигът е 9.

 

Ръководствата на учебните заведения мотивират исканията си с това, че училищата са единствените в населените места и разполагат с добра материално-техническа база. Директорът на училището в с. Крайници отбелязва още, че там се осигурява целодневна организация на учебния ден по желание на родителите за всички ученици от 1 до 7 клас. Също така се обучават и 23 ученици от с. Червен брег, както и деца от ромски произход, живеещи на територията на с. Крайници, а те са 28 % от общия брой ученици. Училищният директор в с. Самораново изтъква в мотивите си още, че училището има традиции в извънкласните форми на дейност и че от години работи по различни проекти и има постижения в работата с талантливи деца на национално и международно ниво.

 

В 1-ви и 4-ти клас в ОУ „Христаки Павлович“ гр. Дупница учениците са по 14, като не достигат по две деца в паралелка. В 3 клас са 15 ученици, или с един по-малко от необходимия брой за сформиране на редовна паралелка.

 

Докладната записка ще бъде гласувана на сесията на местния парламент, насрочена за 25 септември.