Отвориха офертите на кандидатите за довършване на ремонта в ж.к. „Бистрица“

Снимка: КАМЕРТОН

 

Отвориха ценовите оферти на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка за довършване на ремонтните дейности в ж.к. „Бистрица“. За първа и трета обособени позиции кандидатства "Булплан Инвест" ООД с ценови предложения съответно 232 456,37 лв. без ДДС и 406 689,50 лв. без ДДС. Дейностите, включени във втората обособена позиция, "Булплан Инвест" предлага да ги извърши за 427 506,44 лв. без ДДС, а офертата на "Нивелстрой" ЕООД за същата позиция е на стойност 430 509,01 лв. без ДДС.

 

Общата прогнозна стойност на поръчката за реконструкция и облагородяване на междублоковото пространство в жилищния комплекс е 1 075 421,99 лева без ДДС. Сред предвидените дейности са изграждане на детски площадки, пешеходни алеи, габиони, парково обзавеждане, озеленяване и други. Офертите на кандидатите оценява общинска комисията с председател зам.-кмета Крум Милев, окончателното решение за избора на фирма ще бъде на кмета Методи Чимев.