Нов опит за „дисциплиниране“ на водачите в Дупница с разширяване на „синята зона“

Оттегленото от кмета Методи Чимев в края на 2018 година предложение за въвеждане на платено паркиране в района на Спортната зала отново влиза за обсъждане в Общинския съвет
Снимка: КАМЕРТОН

 

Разширяване на „синята зона“ с въвеждане на платено паркиране в района на Спортната зала предлага кметът Методи Чимев. Основният мотив е, че по този начин ще бъде подобрена организацията на движението. Според Чимев платеното паркиране има дисциплиниращ ефект за водачите, става ясно от докладната записка, публикувана за обществено обсъждане.  

 

Идеята на кмета не е нова. Тя бе обсъждана в Общинския съвет през месец ноември 2018 година. Методи Чимев тогава оттегли предложението си, като заяви, че няма да го внася за ново обсъждане, докато общинските съветници не дадат своите идеи за справяне с хаоса с паркирането в Дупница (дебатът можете да си припомните тук). Това не се случи както до края на предишния управленски мандат, така и до момента в настоящия мандат. Въпреки това Методи Чимев отново поставя проблема на дневен ред. Ето какво пише в „новата“ докладна записка:

  

С Решение № 81 / 15.06.2012 г. Общински съвет – Дупница изменя обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране и ул. „Христо Ботев”, от Спортна зала – Дупница до филиала на детска градина „Зора”, остава извън обхвата на зоната.

 

Хаотичното паркиране в района около Спортна зала и ул. „Христо Ботев” налага въвеждането на режим кратковременно платено паркиране. Приходящите автомобили, опитвайки се да избегнат обхвата на „синя зона”, паркират на терена зад и около Спортна зала – Дупница и активните ленти на пътното платно на ул. „Христо Ботев”, като задръстват участъци от движението. В района има и действаща таксиметрова стоянка. Идентична е ситуацията и с ул. „Княз Борис I” от кръстовището с ул. „Андон Величков” до кръстовището с ул. „ III гвардейски полк”.

 

С въвеждането на режим кратковременно платено паркиране около Спортна зала – Дупница, на ул. „Христо Ботев” до филиала на детска градина „Зора” и на ул. „Княз Борис I” ще бъде подобрена организацията на движението и установен ред при паркирането в указаните райони.

 

Необходимите финансови средства, които се предвиждат са за хоризонтална и вертикална маркировка на въведените зони за кратковременно платено паркиране, които са минимални и няма да повлияят върху бюджета на предприятието. Предвижда се още назначаване на двама инкасатори. Към момента основната заплата на един инкасатор в ОП „Паркинги и гаражи” е 800,00 лв., като необходимата сума за две лица, на годишна база, ще бъде 19 200,00 лв.

 

Промяната на обхвата на „синя зона” ще доведе до разширяване дейността на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” - Дупница. Паркирането в разширявания район ще бъде организирано и съобразено с правилата, действащи в обхвата на „синя зона”. Предвижда се дисциплиниране на водачите на МПС, свързано със спазване на правилата за паркиране на територията на Община Дупница. Предвижда се оформянето на около 75 броя паркоместа. С разширяване обхвата на действие на зоната за кратковременно платено паркиране се очаква и приходите на предприятието да бъдат повишени с около 36 000,00 лв. годишно. Сумата е прогнозна, тъй като към настоящия момент е невъзможно да бъде предвидено колко автомобила ще използват новите участъци от обхвата на зоната.

 

Гражданите имат срок от един месец, в който могат да възразят, да заявят мнение или да направят свое предложение във връзка с докладната записка на кмета Методи Чимев. По-подробно могат да се запознаят с нея на официалния сайт на Община Дупница.