Обжалват пред КЗК две от поръчките за рекултивация на сметището

Процедурите за избор на изпълнители на проекта и строителния надзор са прекратени с решение на кмета Чимев дни след подаването на жалбите от фирма „Бултрейд Корпорейшън“
Снимка: КАМЕРТОН

 

Прекратена е обществената поръчка за избор на изпълнител на проектиране, изпълнение на стротиелството и авторски надзор за „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в м. Злево“. Решението е на кмета Методи Чимев. Експертите в общинска администрация са открили нарушение при откриването на процедурата, чиято документация самите те са изготвили.  Нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка, става ясно от публично обявеното решение на кмета.

 

Със същия мотив е прекратена обществената поръчка за строителния надзор на проекта за рекултивацията на сметището. Същевременно и двете поръчки се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с искане за временно прекратяване. Жалбите са подадени от една и съща фирма – „Бултрейд Корпорейшън“ ЕООД, и по тях са открити производства. Няколко дни след подаването на жалбите Община Дупница сама е предприела прекратяване на поръчките.

 

Очаква се двете обществени поръчки да бъдат обявени отново, но дали това ще стане след произнасянето на КЗК от публичните документи на Община Дупница не става ясно. При всички положения обаче обжалването ще забави избора на изпълнител и съответно дългоочакваната рекултивация, която е единствен шанс за дупничани да се избавят от обгазяващото ги години наред сметище.