Съдбата на Аракчийски мост остава неясна

Старината бе разрушена от придошлите води на р. Джерман преди 10 години, а действия за възстановяването й все още не са предприети. Питане относно опазването на моста, както и на други старини в Дупница, като исторически и архитектурни забележителности бе отправено към общинското ръководство от съветниците от Народен съюз. На сесията днес отговаряха заместник-кметът Олга Китанова и директорът на Историческия музей Анелия Геренска.

 

Неясни остават намеренията на Община Дупница относно възстановяването и запазването на Аракчийски мост като архитектурен и исторически паметник. Темата бе повдигната на сесия на Общинския съвет днес от съветниците от Народен съюз. Д-р Лорета Николова и Вергил Кацов бяха отправили предварително питане до кмета Методи Чимев относно действията на Община Дупница за обявяването за паметници на културата от национално значение на Часовниковата кула, крепостта „Кулата“ и Младежкия дом в Дупница, както и на раннохристиянската базилика „Св. Спас“ в село Червен брег. Припомняме, писмо с искане за промяна на статута на споменатите обекти до Министерството на културата беше изпратено от градоначалника преди около година и половина. Същевременно още преди две години бърза и спешна актуализация на списъка с културните ценности беше препоръчано от експертите, изготвящи новия Общ устройствен план на община Дупница.

 

Д-р Николова от името на Народен съюз попита дали подобни действия са предприети и за Аракчийския мост. На част от въпросите отговори заместник-кметът Олга Китанова, тъй като Чимев отсъстваше. Тя съобщи, че проектът на Община Дупница за реставрация на Часовниковата кула е класиран за финансиране по програмата за трасгранично сътрудничество. Писмо от финансиращия орган е получено през юни и общинското ръководство очаква покана за подписване на договор. По настояване на д-р Николова заместник-кметицата обеща, че след подписването на договора архитектурният проект за реставрацията на Саат кула ще бъде публично представен. Китанова информира още, че предстои изтеглянето на кредит за ремонт и преустройство на Младежкия дом в Исторически музей.

 

 

По отношение на Аракчийски мост Олга Китанова не каза търси ли Община Дупница финансиране за възстановяването му, както и въобще какви са намеренията на кметството по отношение съхранението му като паметник на културата. Както е известно, мостът бе разрушен на 4 декември 2010 година от придошлите води на река Джерман и вече 10 години действия за възстановяването му не са предприети, въпреки неговата историческа стойност за Дупница. Директорът на Историческия музей Анелия Геренска отговори на съветниците от Народен съюз относно статута на Аракчийски мост. Въпреки че според някои историци старият дупнишки мост, изграден през османския период у нас, е равен по значение с Кадин мост в село Невестино, седемсводното съоръжение е било разрушавано няколко пъти през различни епохи. Това е причината да е запазена много малка част от автентичния му градеж. Затова Община Дупница трудно би могла да го защити като паметник от национално значение, обясни Анелия Геренска. Според нея обаче това не означава, че не трябва да бъде възстановен, както и да бъде направен опит за обяваването му за паметник от местно значение, още повече че Дупница не успя да опази Каменния мост и Еврейския мост.    

 

Директорът на Историческия музей информира съветниците още, че раннохристиянската базилика „Св. Спас“ в село Червен брег вече е със статут на паметник от национално значение. Експертната комисия, разгледала искането на кметството за Кулата, обаче, е преценила, че за този археологически обект са необходими още проучвания, за да бъде доказано значението му като национален паметник. На този етап крепостта Кулата има статут на културен паметник от местно значение.

 

Във връзка с необходимостта от актуализация на регистъра на паметниците на културата на територията на община Дупница Анелия Геренска посочи, че това е дълъг и труден процес, за който липсва кадрови потенциал, както в общинската администрация, така и в Националния институт за недвижимо културно наследство. Въпреки това постъпки от страна на местното кмество не липсват.

 

Д-р Лорета Николова остана удовлетворена от отговорите, които получи.