Две фирми кандидатстват за довършването на ремонта в ж.к. „Бистрица“

Обществената поръчка е на стойност 1 млн. лв.
Снимка: КАМЕРТОН

 

Две фирми кандидатстват за обществената поръчка на Община Дупница за благоустрояването на междублоковото пространство в ж.к. „Бистрица“. Това са "Нивел строй" ЕООД и "Булплан инвест" ООД. Комисия, председателствана от зам.-кмета Крум Милев, отвори днес документите на участниците в процедурата. В следващите комисията ще оценява техническите предложения, след което ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти.

 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 075 421,99 лева без ДДС. Тя е разделена на три позиции, както следва: кв.201 и кв.248 -  234 026,30 лв.; кв.218 - 430 539,44 лв.; кв.220 - 410 855,75 лв. "Нивел строй" кандидатства само за втора обособена позиция, докато другият кандидат представя оферти и за трите позиции.

 

Обществената поръчка включва изграждане на няколко детски площадки, пешеходни алеи, габиони, парково обзавеждане, озеленяване и други. Това е втората част от проекта за благоустройството на ж.к. „Бистрица“. Припомняме, че миналата година приключи подмяната на водопровода и ремонтът на пътните платна.