Община Дупница тегли нов овърдрафт кредит от 500 000 лв.

Предложението на кмета Чимев и ще бъде гласувано на 26 юни

 

Община Дупница планира да изтегли нов овърдрафт кредит в размер на 500 000 лв. Този финансов инструмент за подпомагане на общинския бюджет кметската администрация използва ежегодно. Мотивира го с необходимостта от текущо финансиране на предоставяните от Общината публични услуги „в условията на временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета“.

 

Миналогодишният овърдрафт кредит ще бъде окончателно погасен в края на месец юли, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до Общинския съвет. И следващият заем ще бъде със срок на погасяване 12 месеца със собствени средства от местни приходи. Лихвени условия – основен лихвен процент на БНБ плюс максимална надбавка до 3% годишно, плащани ежемесечно и само при ползван ресурс от кредита.

 

Поемането на краткосрочен кредит в размер на 500 000 лева е предвидено в приетия бюджет на Община Дупница за 2020 г. и няма да окаже допълнително влияние върху предвидените средства по обслужване на дълга, пише още в проектопредложението на кмета Методи Чимев.

 

Докладната записка ще бъде гласувана на сесията на местния парламент, насрочена за 26 юни.