Ученически конкурс „Рисуваме героите на Вазов“ организира Община Дупница

Отличените автори ще бъдат наградени, а най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Ученически конкурс на тема „Рисуваме героите на Вазов“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Дупница. Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи - І-ІІ клас; ІІІ-ІV клас; V- VII клас. Форматът на  рисунката трябва да бъде четвърт кадастрон (35/50 см.). Творбите трябва да бъдат предавани с изписани на гърба  й име, презиме и фамилия на участника, както и посочени още възраст, клас, училище и телефон.

 

Рисунките ще се приемат в изложбена зала „Джамията“ в срок до 07.07.2020 г., включително. Ще бъдат раздадени награди във всяка от трите възрастови групи, като след оценяване от комисия най- добрите ще бъдат подредени в изложба. Експозицията ще бъде открита на 9 юли в зала „Джамията“.