Община Дупница обяви поръчката за рекултивация на сметището в м. Злево

Прогнозната стойност е 6 599 513 лв. без ДДС
Кметството не може да спре горенето на отпадъците, затова рекултивацията е единственото решение срещу обгазяването от депото. Снимка: Читатели

 

Община Дупница обяви обществената поръчка за избор на изпълнител на проектиране, изпълнение на стротиелството и авторски надзор за „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в м. Злево“. Поръчката включва изготвяне на работен проект, техническа рекултивация, биологична рекултивация и авторски надзор. Прогнозната стойност е 6 599 513 лв. без ДДС. Тя е с над 320 000 лв. по-ниска от тази, която бе обявена в рамките на пазарната консултация, проведена през февруари тази година. В обявата е записан срок  за изпълнение 515 дни, или около година и половина.

 

Оферти и заявки да участие в процедурата се приемат до 10 юли. Документите на участниците ще бъдат отворени на 13 юли.