МОСВ с превантивни мерки срещу горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“

На топлоцентралата е наложена нова принудителна административна мярка, след като изпълнението на предишната е спряно от съда

 

Въпреки декларирания от ТЕЦ „Бобов дол“ отказ за горене на отпадъци, МОСВ отново е наложило на дружеството принудителна административна мярка. Припомняме, в края на април главният прокурор Иван Гешев съобщи новината, че свързваната с Христо Ковачки топлоцентрала преустановява използването на RDF в производството си. Ден по-късно изпълнителният директор на ТЕЦ-а Емил Христов първоначално се изненада от изявлението на Гешев, а няколко часа след това потвърди отказа от RDF.

 

Официално решение за това обаче е взето от Съвета на директорите на дружеството едва преди три дни, на 8-ми юни, става ясно от днешното съобщение на МОСВ. „По настояване на министъра на околната среда и водите в МОСВ беше проведена среща с ръководството на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. В резултат на проведената среща дружеството информира министъра, че на 08.06.2020 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, на което е взето решение, отразено в протокол №4 от 08.06.2020 г., че предвид сериозното обществено и медийно напрежение за дейностите по оползотворяване на РДФ горива, този вид гориво да отпадне от разрешените в Комплексното разрешително №45-H4/2019 г. на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. В МОСВ е постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения отказ дружеството да изгаря РДФ модифицирани горива в своите мощности“, пише в съобщението на министерството.

 

Независимо от тази декларация, на ТЕЦ „Бобов дол“ днес е наложена повторна принудителна административна мярка. Това е станало след извършена проверка от РИОСВ - Перник и РИОСВ – София и установени несъответствия с екологичното законодателство.

 

С предишна заповед (ПАМ) от 09.04.2020 г. на директора на РИОСВ-Перник беше преустановено изгарянето на отпадъци заради нарушения на Закона за опазване на околната среда от страна на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД и бяха спрени част от производствените дейности. Дружеството обжалва заповедта пред Върховния административен съд (ВАС).С определение, постановено от ВАС, беше спряно предварителното изпълнение на ПАМ от 09.04.2020 г., което представлява по същество разпломбиране на техническите съоръжения и пускането им в действие до окончателното приключване на съдебната процедура. Експертите от двете инспекции в Перник и София са извършили разпломбирането, в изпълнение на определението на ВАС.

 

След извършената проверка и установените несъответствия със Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ - Перник издаде нова административна мярка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, с която наложи отново забрана на дружеството да изгаря отпадъци. Установено е, че операторът „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видео заснемане на всички точки от площадката при приемане на отпадъците и при извършване на процесите по последващо третиране, проследявани в реално време. Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по последващото им оползотворяване от контролните органи.

 

Изготвена е нова принудителна административна мярка от 11.06.2020 г. с цел превенция на нарушения на екологичното законодателство, по силата на която отново са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството“, обясняват още от МОСВ.