До над 3000 лв. може да стигне заплатата на управителите на общински дружества в Дупница

Тази възможност е заложена в проект за актуализация на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества
Снимка: КАМЕРТОН

 

Управителите и контролните органи на общинските дружества да получават месечно възнаграждение в размер от две до пет минимални работни заплати предвижда проект за актуализация на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества. Предложението е на председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов и е публикувано на сайта на общинска администрация за обществено обсъждане.

 

Проектът предвижда изменение на механизма за определяне на размера на възнагражденията на управителите на общински дружества. В момента заплатите им са обвързани със стойността на дълготрайните материални активи на съответното дружество, отчетената средна работна заплата в предприятието и финансовия резултат от предходната година. По този механизъм управителите на ВиК - Дупница, ГУМ - Дупница, Ученическо хранене и общинската болница сега получават между 1000 и 1500 лв. месечно. С по-ниска заплата е само управителят на „Дупница транс“, който взима 860 лв. Ако предложените промени бъдат приети от местния парламент, шефовете на общинските дружества ще могат да получават от 1220 лв. до 3050 лв., като тези суми ще се увеличават, ако расте минималната работна заплата в страната. Все пак предложен е и максимален праг – възнагражденията на управителите няма да могат да надвишават кметската заплата, която в момента е 3200 лв.  

 

Точният размер на заплатите на управителите ще се определя с конкретно решение на Общинския съвет, както досега.

 

Припомняме, председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов имаше предложение за увеличение на заплатите на шефовете на общински фирми и през 2015 година. Тагава то не бе прието. Настоящото предложение на Костадинов ще влезе за обсъждане на заседание на местния парламент, когато изтече едномесечният срок за обществено обсъждане.