Община Дупница търси външни експерти по проекта за рекултивация на сметището

Обществената поръчка е на стойност 123 500 лв. без ДДС
Снимка: КАМЕРТОН

 

Община Дупница обяви обществена поръчка за избор на външни експерти към  екипа за управление на проекта за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в м. Злево. Поръчката включва юридически услуги и правно-нормативно обезпечаване, администриране, контрол, мониторинг, финансово управление и отчитане на проекта. Прогнозната стойност е 123 500 лв. без ДДС.

 

Припомняме, в рамките на пазарната консултация бяха внесени две оферти – от “Евроконсултантс България С.А.” АД, чието ценово предложение е 100 000 лв. без ДДС и от “ПРОАКТИВ ТИЙМ” ЕООД - 147 000 лв. без ДДС.

 

Обявена е също и пазарна консултация за изготвяне на доклад за съответствие със съществените изисквания към строежа и изпълнение на строителния надзор на обект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в м. Злево“.

 

Все още не е обявена обществената поръчка за същинската рекултивация на сметището. През февруари приключи пазарната консултация, но оферти не бяха подадени. Изготвеният проект на Община Дупница е на стойност 6 920 117 лв. без ДДС.