11 000 лв. глоби плаща кметът Чимев за нарушения на Закона за управление на отпадъците

Санкциите са във връзка с експлоатацията на закритото общинско депо и незаконната автоморга в „Гиздова махала“
Снимка: КАМЕРТОН

 

Две санкции в общ размер 11 000 лв. наложи РИОСВ – Перник на кмета Методи Чимев заради нарушения на Закона за управление на отпадъците. Глоба от 6000 лв. трябва да плати дупнишкият градоначалник за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място - закритото общинско депо в местността Злево. Наказателното постановление е съставено на 4-ти март тази година, а нарушението бе установено в средата на септември 2019 година. Проверката на инспектори от РИОСВ бе извършена по сигнал за поредния пожар на градското сметище. Тогава бе установено, че Община Дупница продължава да депонира отпадък, въпреки че съоръжението би трябвало да е закрито с решение на МОСВ от 1 януари 2018 година. Имуществената санкция е наложена не на Община Дупница, а персонално на кмета Методи Чимев.  

 

Другата глоба на градоначалника, в размер на 5000 лв., е наложена от РИОСВ - Перник заради незаконната автоморга в „Гиздова махала“. Припомняме, че през октомври 2019 година екоинспекцията състави акт на Методи Чимев за това, че не изпълнява задълженията си да организира почистването на незаконно сметище, установено на територията на бившето военно поделение в ромския квартал. Върху терена, който е общинска собственост, са констатирани налични множество отпадъци от разкомплектовани автомобили – гуми, пластмасови брони, ауспуси, гумени уплътнения, седалки и парчета от дунапрени, стъкла и др. На база съставения акт сега е издадено наказателно постановление за налагане на имуществена санкция на кмета Методи Чимев.  

 

Наказателните постановление на РИОСВ – Перник могат да се обжалват по съдебен ред.