Кметът Чимев връчи наградите „Учител на годината“

Градоначалникът раздаде отличията и на учениците, спечелили общинска стипендия
Снимки: Община Дупница

 

Кметът на община Дупница Методи Чимев връчи наградите „Учител на годината“ за 2020 година. Наградени бяха и учениците, спечелили общинска стипендия.  Отличията на педагозите и на възпитаници на дупнишките училища  се раздават ежегодно по случай 24 май. Заради извънредната епидемична обстановка церемониите се проведоха без публика в кабинета на градоначалника, а снимките от двете събития са предоставени на медиите от културния отдел в общинска администрация.  

 

Както всяка година, наградите „Учител на годината“ са четири категории. Ето кои са отличените през 2020г.:

 

Категория „Учител на годината в детска градина“

 

Йорданка Пенчова Гюндерска – учител в ДГ „Зора“ с 30-годишен педагогически стаж. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Магистър с II професионална квалификационна степен. Високият й професионализъм допринася за целенасочената  работа за приобщаване на децата към непреходните национално значими идеали и ценности и възпитаване в дух на толерантност. Госпожа Гюндерска има авторитет между децата, учителите и обществеността. Успешно работи в екип за осъществяване на подходяща образователно-възпитателна среда. Участвала е в изпълнението на множество проекти, разработени от детската градина.

 

Категория „Учител на годината в началното образование“

 

Соня Михайлова Митева – старши начален учител в ОУ „Неофит Рилски“ с  30 години трудов стаж. В учебната си дейност системно прилага нови и интерактивни методи на обучение, които мотивират допълнително учениците за активна и целенасочена работа в часовете и възпитават отговорност и дух на етичност и взаимопомощ. Големи са заслугите й за обогатяване на училищния живот и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности. През годините заедно с учениците е работила по иновативния проект „Фортисимо клас“ на фондация „Америка за България“, който популяризира класическата музика и спомага за изграждането на музикална култура у децата. Проявява висока активност във вътрешноучилищната дейност – предава ценния си опит на по-младите си колеги и студенти. Години наред работи с учениците си по националните програми „С грижа за всеки ученик“, „Подкрепа за успех“ и др. Госпожа Митева притежава обаятелни личностни качества – скромност, етичност, общителност, колегиалност и се ползва с авторитет и уважение сред родителите и колегите си, а за децата е любим учител.

 

Категория „Учител на годината в основното образование“

 

Венета Милчова Манева - старши прогимназиален учител в ОУ „Евлоги Георгиев“ с 31 години трудов стаж. Госпожа Манева  в работата си използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии, създавайки богат набор от собствени продукти – дискусии, решаване на казуси, работа по проекти, изготвяне на презентации, работа по групи и др. Прилага проектно-базирано обучение. Разработва уроци с програмата на Майкрософт „Един компютър, много мишки“, както и в електронното приложение „Kahoot“, което учениците могат да ползват и на телефоните си. В настоящия момент в отговор на предизвикателството и към образователната система, тя обучава ефективно учениците си и провежда родителски срещи във виртуалната класна стая в електронната платформа Microsoft Teams. Като класен ръководител изгражда взаимоотношения на уважение и съпричастност между ученици и родители, подпомага с лични средства ученици в неравностойно положение. Ежегодно участва в подготовката на сценариите на благотворителните концерти на ОУ „Евлоги Георгиев“, училищни тържества и годишнини. С присъщата си етичност, толерантност, всеотдайност, креативност и новаторство, госпожа Манева подкрепя колегите си и им оказва конкретна помощ при работа с новите технологии, разработване на различни теми, свързани с обучение и работа с родителите. Благодарение на своя професионализъм, прецизност и амбициозност, госпожа Манева поддържа високо ниво на усвоените знания по български език и литература, доказателство за което са ежегодните високи резултати на Национално външно оценяване на учениците от VII клас. С това тя играе съществена роля за поддържане авторитета на училището. Активно работи по реализиране на дейностите на училището като иновативно чрез участие с учениците от V клас в проекта „Аз искам, аз мога, аз успявам“.

 

Категория „Учител на годината в средното образование“

 

 Даниела Василева Петрова – старши учител в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 30 години трудов стаж. Изключителен професионалист, обичащ и отдаден на работата си. Чрез използването на съвременни технологии в обучението госпожа Петрова изготвя мултимедийни презентации, учебни клипове и симулации, с които стимулира творческото въображение на децата в училище. Нейните ученици участват активно в различни конкурси, училищни и общински изложби, както и в благотворителни мероприятия и състезания. Госпожа Петрова поддържа електронната страница на училището – www.souphd.info и участва в Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП НОИР. Тя е ръководител на клуб „Идея“ за занимания по интереси. Обучител е на „Джуниър Ачийвмънт“ – България, като взима участие в конференциите им по технологии и предприемачество. Госпожа Петрова притежава високи професионални качества и в условията на извънредно положение оказва незаменима помощ при организиране на дистанционното обучение в училище.

 

 

А ето и кои са учениците, спечелили стипендия от Община Дупница:

 

Едногодишна стипендия „Свети Иван Рилски“ – в размер на три минимални работни заплати:  Митко Иванов Джорджев, таекуондо

 

Годишна стипендия – в размер на две минимални работни заплати:

 

В категория „Наука и техника“ - Йордан Кирилов Стоилов – за отлично представяне на училищни олимпиади;

 

В категория „Изкуство и култура“: Катрин Димитрова Младенова – за добри резултати на конкурси за пеене;

 

В категория „Спорт“:  Рая Красимирова Соколова – художествена гимнастика.

 

Месечни стипендии – в размер на 1/4 от минималната работна заплата:

 

В категория „Спорт“: 

 

Владимир Георгиев Кърнолски – ски алпийски дисциплини;

 

Стефан Стефанов Димитров – тенис на маса.

 

Финансово стимулиране – в размер една минимална работна заплата:

 

В категория „Спорт“:   Михаела Михаилова Стоянова – художествена гимнастика.

 

Следващата сесия, на която децата и младежите ще могат да кандидатстват за месечна стипендия и финансово стимулиране, е през месец септември. Заявленията се подават през месец август.