Съдът в Дупница прекрати дело срещу подсъдим за нарушаване на карантина

Понятие „карантина“ няма в нито един законов или подзаконов нормативен акт, пише в мотивите си съдия Скоклева. Освен това от обвинението не става ясно кои конкретно наредби, правила или мерки е нарушил подсъдимият, както и дали той е запознат с множеството заповеди, издадени от министъра на здравеопазването.
Съдия Ели Скоклева, снимка: struma.com

 

Състав на Районен съд – Дупница, председателстван от съдия Ели Скоклева, отказа да одобри постигнато споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимия Цветелин С., с което обвиняемият се признава за виновен в нарушаване на мерките, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората /COVID-19/. Споразумението е предвиждало налагане на пробация за срок от една година. Съдът обаче прекрати наказателното производство по делото и го върна на Районната прокуратура в Дупница. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

 

В мотивите си съдия Ели Скоклева пише: „Посочено е, че обвиняемият е нарушил противоепидемични мерки, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването от 17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед от 19.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед от 26.03.2020г. В случая обвинението е деяние, осъществено на 08.04.2020г., когато визираните заповеди на Министъра на здравеопазването са отменени със Заповед № РД-01-183/06.04.2020г., тоест в обвинението не са посочени конкретните правила и мерки, които са нарушени, и съответните актове, с които са въведени тези правила или мерки. На второ място, в хода на досъдебното производство липсват доказателства по отношение субективната страна на обвинението“.

 

Съдия Скоклева посочва още, че понятието „карантина“ не се визира в нито един законов или подзаконов нормативен акт, като в Закона за здравето се визира понятието „задължителна изолация“.

 

Макар и последното да е популярно като понятие, за да се обективира субективната страна, следва да се съдържат доказателства, че подсъдимият знае за множеството заповеди, издадени от министъра на здравеопазването, разяснено е какви действия или бездействия следва да извършва, когато е поставен под карантина, и съответно да е осъществил изпълнителното деяние, а именно да е нарушил конкретни наредби, правила или мерки“, пише още в мотивите на съдия Скоклева.