Съдилищата в областта остават с ограничен достъп

В съдебните палати влизаме само с маски и ръкавици
Снимка: Окръжен съд - Кюстендил

 

С ограничен достъп остават съдилищата в Кюстендил и Дупница, стана е ясно на брифинг в Кюстендил, на който административният ръководител на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова оповести условията и мерките, при които ще става поетапното възстановяване на работата на съдилищата, както и правилата за достъп до съдебните палати. 

 

В съдебните зали няма да се допускат журналисти, както и лица, които не са страна по делата. Разглеждането на делата за мерките за неотклонение и за условно предсрочно освобождаване ще продължи да се осъществява чрез видеоконферентна връзка. По същия начин могат да се гледат и други дела, но това ще става по преценка на съответния съдия докладчик и след предварително  съгласуване със страните в процеса.

 

В съдебните палати ще се допускат само лица с маски и ръкавици. Няма да се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването COVID-19. Достъпът в сградите ще се контролира от служителите на Съдебната охрана. Административните услуги и справки по дела ще се извършват в служба „Регистратура“, до която ще се допускат максимум две лица, при спазване на дистанция при влизане в сградата и пред помещенията.

 

Ежедневно на интернет страницата на съдилищата ще се публикува график на разглежданите за следващия ден съдебни дела.

 

Работният режим на служба „Регистратура“ в Окръжен съд - Кюстендил и на служба „Деловодство“ в Районен съд - Кюстендил е следният: сутрин от 9.00ч. до 12.00 ч. и следобед от 14.00ч. до 17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп в съдебните палати в Кюстендил и Дупница. Посоченият режим се прилага и за „Бюро съдимост“ при РС- Кюстендил и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

 

Всички дела, отсрочени в периода на извънредното положение, са своевременно пренасрочени от всички съдии за периода от края на месец май и началото на месец юни. Ще се направи всичко възможно до средата на юли по тези дела да се проведе минимум по едно заседание“, коментира  председателят на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова. Тя апелира към всички граждани, ползващи съдебните услуги, да проявяват разбиране и търпимост, както и експедитивност в настоящата ситуация, и да спазват указанията на Съдебната охрана.