1 043 души от област Кюстендил са емигрирали в чужбина през 2019г.

Както винаги, повече от половината от емигрантите са млади хора до 39 години, сочи годишното демографско изследване на НСИ
Снимка: Марица

 

2 454 души от област Кюстендил са променили своя настоящ адрес в рамките на страната, а 1 043 са емигрирали в чужбина, сочи годишното демографско изследване на кюстендилския отдел „Статистически изследвания“ към НСИ. Всеки втори емигрант (52.6%) е на възраст 20 - 39 години, а най-младите хора (под 20 години), преместили се да живеят в чужбина,  са 14.3%. Емигриралите на 60 и повече навършени години са 10.0% от всички емигранти.

 

От изселващите се от област Кюстендил в други области на страната най-голям брой са тези, избрали областите София (столица) и Благоевград за свое ново местоживеене - съответно 719 и 255 лица. Това са и областите, от които идват най-много заселници в областта. От област София (столица) са се преместили 627 души, от област Благоевград - 180 души. Заселилите се в област Кюстендил от страната са 2 297 (включително и вътрешно-областната миграция).

 

През 2019 г. 637 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Кюстендил. Хората, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната.

 

В преселванията между населените места в област Кюстендил са участвали 1097 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 46.9% са мъже и 53.1% - жени. Относителният дял на преселилите се от градовете в селата (42.0%) е по-голям отколкото в обратното направление - „село - град“ (32.2%).