Общинският съвет в Дупница ще заседава неприсъствено

Решенията ще бъдат гласувани „на подпис“
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Неприсъствено извънредно заседание на Общински съвет – Дупница ще се проведе на 5-ти май, съобщиха от деловодството на местния парламент. „На основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет - Дупница ще приеме решенията, включени в дневния ред, неприсъствено“, пише в публичната покана за свиканата сесия.

 

На 5-ти май от 10.00 часа до 14.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница всеки от общинските съветници може с подписа си да гласува проектите за решение. До 12.00 часа на 4-ти май съветниците и кмета Методи Чимев могат да изразят писмено своите становища, както и да предлагат изменения и допълнения. За изразените становища и направените предложения съветниците могат да се информира на място в Община Дупница, ет. 2, стая 27, а общинските съветници, които са посочили e-mail за комуникация ще получат по електронната си поща всички направени предложения и изразени становища, незабавно след изтичане на срока, определен за тяхното представяне. Подадените в срок становища ще бъдат включени в съставения за заседанието протокол, става ясно още от публичната покана.

 

В дневния ред са включени 24 докладни записки. Най-важните са свързани с местните мерки за подпомагане на бизнеса, пострадал от извънредното положение.