Шефът на ТЕЦ „Бобов дол“: Не съм подписвал писмо за отказ от RDF

В телефонен разговор с репортер на „Камертон“ инж. Емил Христов изрази учудване от съобщението на прокуратурата, че топлоцентралата е декларирала намерение да се откаже от горенето на отпадъци

 

„Главният прокурор на Република България получи писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, в което се изразява  намерение да се спре горенето на отпадъци и в кратки срокове да се предприемат действия от страна на дружеството за промяна на комплексното  разрешително в частта използване на горива и да премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал и към МОСВ и РИОСВ – Перник“. Това пише в съобщение на официалния сайт на Прокуратурата на Република България. Самият главен прокурор Иван Гешев в интервю за Нова ТВ вчера каза, че от ТЕЦ „Бобов дол“ са поискали промяна на комплексното разрешително, за да могат да горят само въглища и биомаса.

 

Изпълнителният директор на топлоцентралата инж. Емил Христов обаче опровергава прокуратурата. В телефонен разговор с репортер на „Камертон“ той изрази учудване от думите на главния прокурор. Относно посочените от държавното обвинение писмо и искане за промяна на комплексното разрешително инж. Христов заяви: Такова писмо през мен не е минавало. Само въглища и биомаса, така ли? Не съм подписвал такива неща. Освен някой да ме е подписвал мене“. Това бе единственият коментар по темата на Емил Христов. Припомняме, че в момента дружеството има временна забрана за изгаряне на отпадъци.

 

А ето какво още пише в съобщението на прокуратурата:

 

След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите, ТЕЦ „Бобов дол“  ЕАД декларира с писмо до главния прокурор Иван Гешев намерение да спре горенето на нерегламентирани отпадъци.

 

Проверката бе възложена заради голямата обществена значимост на проблема свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията.

 

В получения във ВАП доклад се сочи, че със заповед на министъра на околната среда и водите, експерти от РИОСВ - Перник, РИОСВ - Враца, РИОСВ - София и РИОСВ - Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни /КР/ за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци,  както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци. Установени са били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци - липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. Констатирано е било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.

 

В доклада се сочи още, че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

 

Същевременно главният прокурор на Република България получи писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, в което се изразява  намерение да се спре горенето на отпадъци и в кратки срокове да се предприемат действия от страна на дружеството за промяна на комплексното  разрешително в частта използване на горива и да премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал и към МОСВ и РИОСВ – Перник.

 

За изясняване на противоречието "Камертон" изпрати писмено питане до РИОСВ "Перник" и очакваме отговор.