Извънредно положение – какво означава и какви са рисковете

Извънредното положение ще доведе до масова психоза. Ще бъдат нанесени сериозни щети на икономиката. Същевременно в приетото днес решение на НС няма нито дума за посоката на извънредното законодателство, нито текст за гаранция на неотменимите граждански права и свободи, нито предложение за евентуалните икономически компенсации на бизнеса и хората!
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

 

За първи път в най-новата ни история от 1944г. досега се въвежда извънредно положение в Република България. Към настоящия момент в българското право няма легална дефиниция на понятието „извънредно положение”. Това понятие е твърде близко до понятието „военно положение”, но се различава от него.

 

Правното основание за обявяване на извънредното положение е  чл. 84, т. 12 от Конституцията. Според този текст Народното събрание обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на Президента или на Министерския съвет. В сегашния случай това е правителството.

 

Извънредното положение позволява приемането на временни, специални закони, които да ограничават част от правата на гражданите. Не могат да бъдат ограничени абсолютно неотменимите по Конституцията и според други международни актове основни права, като  правото на живот, забрана за изтезания, неприкосновеност на личността, презумпция за невиновност, свобода на съвестта и вероизповеданията.

 

Обявяването на извънредно положение може да доведе до  мобилизация на резервистите на Българската армия съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, като използването на армията в помощ на полицията трябва да  бъде преценено от Министерския съвет. Всъщност освен гореспоменатия закон друг закон, който има конкретно отношение към извънредното положение това е Закона за защита при бедствия. Временните закони при извънредното положение дават голяма свобода на изпълнителната власт да  действа чрез т.н. управление чрез декрети. Законодателната дейност  по време на извънредното положение е много по-бърза, но приетите специални закони важат само докато е в сила извънредното положение.

 

Чрез приетото днес решение от Народното събрание се обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020г. до 13 април 2020г., и възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията на COVID-19 и в съответствие с чл.57, ал.3 от Конституцията на Република България. Взетото решение е бланкетно, общо  и не съдържа конкретните, извънредни мерки. Това трябва да са само тези, чието ограничаване е абсолютно необходимо за преодоляване на опасността от разпространение на пандемията от коронавируса. За съжаление, в решението не са посочени точно кои граждански права ще бъдат ограничени.

 

Съгласно чл. 57 (3) при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37. В приетото днес решение на НС няма нито дума за посоката на извънредното законодателство, нито текст за гаранция на неотменимите граждански права и свободи, нито предложение за евентуалните икономически компенсации на бизнеса и хората!

 

Конституцията задължава гражданите да оказват съдействие на държавата и обществото в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, определени със закон.

 

Според изявлението на вицепремиера Томислав Дончев, направено след брифинга на Министерския съвет в първите часове на 13.02.2020г., се  предвижда  временните, специални закони да са в следните насоки:

- Ограничаване свободата на придвижване и пътуване;

- Ограничаване свободата на гражданите, които са поставени под карантина;

- Ограничаване правото на бизнеса да работи;

- Ограничаване на социалният живот.

 

По отношение на ограничаване свободата на придвижване и пътуване новият временен закон ще даде възможност да бъдат напълно забранени пътувания към и от страните с висок риск от заразяване. Конкретните страни ще се определят от Министерството на външните работи. Реално забраната ще влиза при обявяване на четвърта степен на опасност за съответна държава.

 

По отношение на ограничаване свободата на гражданите, които са поставени под карантина, структурите на полицията и жандармерията ще могат да ги задържат и отвеждат под карантина в изолирани здравни заведения. По този начин ще се гарантира, че граждани, които са потенциално опасни за общественото здраве, няма да излизат свободно на улицата.  Предвижда се да бъде въведена изключително голямата глоба от 5000 лв. за тези, които нарушат правилата на наложената им карантина.

 

Във връзка с ограничаване правото на бизнеса да работи институциите могат да забранят извършването на определени бизнес дейности, които застрашават общественото здраве.

 

По отношение ограничаването на социалният живот новите закони и разпореждания могат да позволят на правителството да ограничи главно социалният живот чрез затваряне на кина, театри, концертни зали, ресторанти, дискотеки и други места, на които се събират големи групи от хора.

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев днес, 13.03. 2020г., издаде заповед, с която до 29 март се въвеждат серия от противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

 

Според по-крайните критици на правителството единодушно приетото решение от Народното събрание не е подготвено достатъчно добре предварително. То позволява законно утвърждаване на авторитарната власт, за известно време и отклоняване на общественото внимание от нашумелите скандали с корупцията по висшите етажи на властта, както и действията на организираната престъпност. Авторитарна власт има и в други държави.  Лошото в нашия случай е, че тя е некомпетентна, нагла и корумпирана. Според критиците извънредното положение ще затули тежките социални и екологични проблеми и ще даде възможност на управляващата коалиция да излезе от състояние на глуха защита, в която беше изпаднала в последните месеци.

 

Извънредното положение ще засили паниката сред хората и ще доведе до масова психоза. Ще бъдат нанесени сериозни щети на икономиката, особено на малкия и средния бизнес.

 

Въвеждането на извънредното положение отхвърля и възможността за провеждането на предсрочни парламентарни избори.

 

Приносът на официалната опозиция по време на обсъждането на приемането на решение за въвеждане на извънредното положение в Република България беше приетото й искане срокът на извънредното положение да е 1 месец и аргументиране на решението на Народното събрание с чл.57, ал. 3 от Конституцията. Освен това опозицията настоя  за комплексност на водената от правителството политика срещу епидемията. Исканията на официалната опозиция са изключително ”скромни” на фона на претенциите й да управлява държавата след провеждането на парламентарните избори. Интересно защо по-рано официалната опозиция не поиска въвеждане на извънредно положение за борба срещу корупцията и организираната престъпност!?

 

Хубавото на въведеното извънредно положение е фактът, че най-после на всички в страната ни предстои да видим до каква степен е зряло и дисциплинирано българското общество и отделните граждани и в какво състояние, в каква кондиция са овластените държавни и местни органи на властта.

 

След изтичане на срока на извънредното положение и на основанията, които са довели до неговото въвеждане трябва да се възстанови нормалния обществен и правов ред.