Коронавирусът – основни проблеми и решения

Днес еднакво опасни са както паниката, така и безотговорното подценяване на рисковете, които носи Covid-19
Снимка: moreto.net

 

Истерията и паниката  около разпространението на коронавируса в България, респективно община Дупница, постепенно набират скорост. Ежедневно почти всички средства за масова информация заливат обикновените граждани с информация от всякакво естество. Често информацията е взаимоизключваща се, идваща от недотам проверени и необективни източници.

 

Немалко специалисти определят разпространението на коронавируса, като човешка пандемия. Разликата между пандемия и епидемия е във всеобхватността на разпространението на заразата. Когато епидемията обхваща няколко континента и множество държави, тя се нарича пандемия. За съжаление, все още Световната здравна организация (СЗО) не е определила епидемията от коронавируса като пандемия.

 

Основните проблеми с неутрализиране на очакваната човешка пандемия в България са няколко:

1.        Липсата на специални облекла, термокамери, предпазни маски и тестове за диагностициране на наличието на вирусоносители.

2.        Фиктивен граничен контрол и необхващане на всички български граждани, идващи от рискови държави.

3.        Недостатъчна отговорност на гражданите и самодисциплина за правилни действия в условията на зараждащата се епидемия.

4.        Неподготвеност на населението за реални действия в условия на епидемиологичен риск.

5.        Липса на реални планове за действия на различните структури по време на зараждане, развитие и овладяване на епидемията.

6.        Формалност в подготовката и действията на специализираните органи на гражданска защита и др.

 

В момента в страната се шири мащабна спекула с продажбата на предпазни маски, като представители на официални институции отговорно препоръчват на гражданите използването на саморъчно направени маски, шалове и други средства за защита на горните дихателни пътища. Тестовете за диагностициране са смехотворно малко, като се изтъква, че те се пазят за времето, когато епидемията достигне своя най-висок пик. Когато тя достигне своя апогей обаче, от тези тестове няма да има особена нужда. Те са необходими точно сега за нейното предотвратяне или по-ограничено разпространение.

 

Предоставянето на информация за предприетите мерки от страна на отговорните за това структури често се изтъква като някаква особена преференция и благосклонно отношение на властта към обикновените граждани.

 

В обществото цари усещане, че всеки трябва да се спасява поединично и всичко се свежда до наличието или отсъствието на късмет във времената на естествения подбор. Реалното състояние на нещата, характеризиращо се с добре познатия ни хаос на прехода, незнание, мистицизъм и безотговорност рязко контрастира с подредеността и оптимистичния дух в нормативните документи, уреждащи действията на държавните институции, местните власти, обществото и отделните граждани в подобни кризисни ситуации.

 

 

Биологичното заразяване на хора е идентифицирано като възможен риск в Областните и общински планове за защита при бедствия. Преди няколко дни Областният съвет за намаляване на риска от бедствия - гр.Кюстендил създаде работна група, която да разработи специално допълнение към Областния план за защита при бедствия, касаещ борбата с коронавируса. Дано това допълнение бъде изготвено по възможно най-бързия начин, а не когато епидемията вече е отминала. В Дупница като град, в който има много емигранти, работещи в Италия, на 26.02.2020г. беше свикан Кризисен щаб, с участието на всички институции , имащи отношение към епидемията. С решение на Кризисния щаб бяха отменени масовите прояви в община Дупница в близките десетина дни. По неизвестни причини беше отказан достъп на медиите до заседанието на щаба. Те вероятно биха задали доста интересни въпроси, интересуващи местната общественост.

 

Епидемията е особен вид бедствие съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Съгласно чл.19 от Закона гражданите имат право на биологична защита. Основните принципи на защитата при бедствия са:

- право на защита на всяко лице;

- предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

- публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия;

- приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата.

 

Съгласно чл.33 от ЗЗБ всяко физическо лице има право на средства за защита. Средствата за защита биват индивидуални и колективни. С други думи маските, тестовете за откриване на заразените лица и други съпътстващи средства, евентуално ваксина, трябва да бъдат осигурени от държавата в лицето на органите на Eдинната спасителна система. Освен това съгласно гореспоменатия член всяко физическо лице има право на  информация за мерките за осигуряване на защитата и обучение за начините на поведение и действие при бедствия.

 

Правата на гражданите са свързани и с определени задължения, като понасяне ограниченията на наложеното бедствено положение, изразяващи се в пълно или частично суспендиране на правото на придвижване, правото на свободно провеждане на различни мероприятия и оказване на съдействие в съответствие с възможностите си по искане на компетентните органи.

 

Друг специален закон, имащ пряко отношение към епидемията от коронавируса, е Законът за здравето, който определя действията на здравните органи за осъществяване на надзор на заразните болести. Този закон регламентира общата превенция на заразните болести, начините на диагностициране, задължителната изолация и лечение на заразените лица. Специална наредба на министъра на здравеопазването определя  реда и начина за надзор, ранното оповестяване и предприемане на мерки при случаи на биотероризъм или поява на нови, непознати заразни болести.

 

В страната е налице кризисна ситуация, която изисква специални комплексни действия, свързани с управление на кризите. Тази ситуация за сетен път доказва прибързаността, с която беше отменен през 2009г. някогашния Закон за управление при кризи и бе закрито Министерството на извънредните ситуации. За съжаление, ерозията на държавността по време на прехода е оказала и оказва своето негативно въздействие не само върху държавните и местни органи на властта, но и върху структурите на гражданската защита в България. Успешното справяне с последиците на епидемията е възможно само при ясна и твърда политическа воля, на основата на единение на нацията, спазване на действащите нормативни документи от страна на компетентните държавни и местни органи на властта и тяхното интегрално взаимодействие със структурите на гражданското общество, медиите и отделните граждани.

 

Днес еднакво опасни са както паниката, така и безотговорното подценяване на рисковете, които носи новият вирус. Прекаленото самонавиване и насаждането на бъдещи апокалиптични картини отклонява общественото внимание от другите тежки социални и икономически проблеми, стоящи за разрешаване пред държавата и обществото.