„Народен съюз“ откри двоен стандарт при таксуването на деца с увреждани в детските градини

Децата с ТЕЛК са освободени от такса в детските градини, но заради възможността за различно тълкуване на общинска наредба на някои родители таксата се събира, обясни Вергил Кацов
Снимка: КАМЕРТОН

 

Възможността за различно тълкуване на текст от общинската Наредба за местните такси и цени на услуги създава предпоставка за прилагане на двоен стандарт по отношение освобождаването от такса за детска градина и ясла на децата с увреждания. Това са установили общинските съветници от МК „Народен съюз“ Вергил Кацов и д-р Лорета Николова след подаден до тях сигнал от засегнати.

 

Става въпрос за чл. 25, ал. 4 от Наредбата, който освобождава от такса децата с хронични заболявания и със специални образователни потребности (СОП). В групата на децата със СОП би следвало да попадат и всички, които са освидетелствани с ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК, т.е. децата с всички видове увреждания, включително физически. „Не във всички детски градини обаче длъжностните лица тълкуват по този начин общинската наредба. В някои случаи те не намират в нея основание да освободят от такса дете с ТЕЛК. Причината е, че някои деца имат увреждания, които не изискват допълнителна подкрепа от ресурсен учител, следователно няма нужда и не са регистрирани със СОП. В същото време увреждането е факт, удостоверен с ТЕЛК, но не ги освобождават от такса. Това тълкуване е неправилно от гледна точка на волята на местната власт да освобождава от такса всички деца с увреждания, независимо дали са със СОП или не“, обясни пред „Камертон“ Вергил Кацов. Според него има и други случаи освен този, за който „Народен съюз“ са сигнализирани, затова той призова родители, които са ощетени да подадат сигнал и да потърсят правата си.

 

Заедно с д-р Лорета Николова Вергил Кацов е провел множество разговори с експерти, включително с такива от РУО – Кюстендил, които също са на мнение, че деца със СОП и деца с ТЕЛК не винаги попадат в една и съща група на нуждаещи се от специализирана подкрепа в обучителния процес. Затова двамата  съветници са се срещнали и с кмета Методи Чимев и специалсти от просветния отдел в общинската администрация. Последните са съгласни, че децата с ТЕЛК трябва да бъдат освободени от такса и ако има ощетени, то детските градини и ясли, съответно Община Дупница ще възстановят на родителите събраните им до момента такси. За това Вергил Кацов е получил уверение от градоначалника.        

 

Вергил Кацов обясни още, че в наредбите на общини като Пловдив и Варна подобно противоречие липсва. Там ясно е записано, че децата с ТЕЛК са освободени от такса, указано е също така какви документи трябва да представят за целта. Ето защо, „Народен съюз“ предлага, ако в общинската администрация преценят за необходимо, да бъде направена промяна и в Наредбата за местните такси и цени на услуги на Община Дупница, така че текстовете в нея да не създават възможност за различни тълкувания и съответно прилагане на двоен стандарт. „Преди всичко обаче държим всички деца с ТЕЛК /НЕЛК/ДЕЛК да бъдат освободени от такса за детска градина и ясла, каквато е волята както на нас като общински съветници, така и на общинското ръководство в лицето на кмета Методи Чимев. Дали това ще стане чрез промяна на наредбата или по друг начин по преценка на кметския екип, за нас е без значение. “, категоричен е Вергил Кацов.