Куп нарушения при ползването на яз. „Дяково“ установи МОСВ

Санкционират два ВЕЦ-а, ТЕЦ „Бобов дол“ и „Автомагистрали Хемус“, прекъсват 29 незаконни отклонения
Снимка: Фейсбук

 

Множество нарушения при ползването на водите от яз. „Дяково“ са установили проверки на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) през последния месец, съобщиха от МОСВ. Констатирано е превишение на ползваните водни обеми през месец януари от ТЕЦ  „Бобов дол“, за което е  съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение.

 

На 03.12.2019 г. „Аква Пауър Груп“ е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма „Делектра“ през месец януари 2020 г. чрез ВЕЦ „Мало село“ също ще бъде съставен акт. Установено е също, че „Автомагистрали -Хемус“ са ползвали водни обеми от яз. „Дяково“ без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт.

 

За обезпечаване на водния обем на язовир „Дяково“ БДЗБР  провери фирмите „Ай Ви Пи Комършъл“, „Балканфарма-Дупница“ и „Хидрострой-Рилци“, както и водовземанията за зона „Пиперево“ в  Дупница. Пломбирани са кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели. На „Ай Ви Пи Комършъл“ е дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ „Джерман“ е пломбирана савачна врата, за да се осигури, че цялото водно количество се подава към яз. „Дяково“.

 

При съвместни проверки на БДЗБР и „Напоителни системи“ са установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две - в с. Блатино, едно - в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на „Напоителни системи” ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. „Дяково“ продължават.

 

След проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) е пломбирана клапа, за да се  преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост.