Общините не си плащат вноските във водната асоциация в Кюстендил

АВиК планира да наложи на членовете си принудителни мерки за събиране на вземанията
Архив от миналогодишното заседание на АВиК. Снимка: Областна администрация - Кюстендил

 

Повечето общини, които членуват в Асоциацията по ВиК в област Кюстендил не си плащат редовно вноските за членство, става ясно от отчета на водното обединение за 2019 година. Без задължения са единствено малките общини Невестино и Трекляно.  

 

Общият размер на вземанията, натрупани от водната асоциация, е 58 518 лв. Най-много пари дължи Община Кюстендил – 33 172 лв. Задължението на Община Дупница е 9703 лв. Това е размерът на вноската, определен за 2019 година, а за следващата 2020 г. промяна няма, става ясно пък от проектобюджета на АВиК. Община Бобов дол дължи – 1954 лв., Община Кочериново – 7 390 лв., Община Бобошево – 3426 лв., Община Рила – 3170 лв.

 

В отчета на АВиК е отбелязано, че с цел предотвратяване на неблагоприятната тенденция за увеличаване на вземанията през тази година ще бъдат предприети мерките, заложени в Правилника за организацията и дейността на водните асоциации. Същите предвиждат събиране на вноските по общ ред, което означава принудително.  

 

Размерът на вноските на членовете се обределя на база на процентното участие в АВиК, а то е следното: държавата  (МРРБ) - 35.00%; община Кюстендил - 30.54%; община Дупница - 22.64%; община Бобов дол - 4.56%; община Кочериново - 2.62%; община Рила - 1.45%; община Бобошево - 1.45%; община Невестино - 1.42%; общинаТрекляно - 0.32%.

 

Отчетът за бюджета и дейността за 2019 г. и проектобюджетът за 2020г. на АВиК – Кюстендил ще бъдат разгледани на заседание на АВиК, свикано от областния управител Виктор Янев за 5-ти март. Във водната асоциация все още не е постъпил бизнес планът на „Кюстендилска вода“ за следващия регулаторен период. От документа се очаква да стане ясно с колко ще поскъпне водата за населението в община Дупница, която е най-новият член в Асоциацията, както и какви инвестиции се предвиждат във ВиК инфраструктурата. Бизнес планът ще даде яснота и за начина на присъединяване на ВиК – Дупница към „Кюстендилска вода“, дали в Дупница дружеството ще има свое подразделение и колко души ще останат на работа тук. Дали местната власт води някакви преговори с „Кюстендилска вода“ и евентуално какви са нейните искания дупничани не са информирани.