ТЕЦ „Бобов дол“ спря работа заради ниския обем на яз. „Дяково“

Централата не работи от вчера на обяд, но дейността й се очаква да бъде възстановена още тази вечер
Снимка: КАМЕРТОН

 

ТЕЦ „Бобов дол“ не работи от повече от 24 часа. Мощностите на централата са спрени в 12.40 часа вчера, научи „Камертон“. Причината е заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро, с която на 100%  е спряно водоподаването от язовир „Дяково“ за промишлени нужди, потвърди изпълнителният директор Емил Христов. Още тази вечер обаче се очаква производствената дейност да бъде възстановена. Ситуацията е овладяна чрез друг собствен водоизточник на предприятието, като ще бъде използвана вода от р. Джерман, обясни Христов пред „Камертон“.

 

По думите на изпълнителния директор на дружеството инж. Емил Христов проблемът не се корени в намаления обем на язовира, тъй като ситуацията е обичайна за месец януари. „Няма такова нещо, да не ви лъжат. Всяка година през месец януари обемът на язовира е толкова. А критчният му обем започва от 7 млн. кубични метра вода. Намерихме стари документи и в тях е отбелязано, че мъртвият му обем започва от 2 500 000 кубични метра вода. Данните за това са публични на сайта на МОСВ и всеки може да се убеди“, коментира инж. Христов.  

 

На сайта на МОСВ съобщават, че във връзка с ниския обем в язовир „Дяково“, който е с процент на запълване 35,5% и реално постъпващ незначителен приток, води за промишлено водоснабдяване не са разрешени. Промишлените предприятия са уведомени, че следва да се осигуряват от алтернативни водоизточници, съгласно издадените разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни водни обекти. Води за питейно-битово водоснабдяване на промишлените предприятия ТЕЦ „Бобов дол” и „Ай Ви Пи Комършъл“ не се разрешават докато не бъдат монтирани измервателни устройства за измерване на водите, които използват от предприятията за питейно-битови цели. Разрешените води за питейно-битовото водоснабдяване от язовир „Дяково“ са редуцирани в съответствие с реално използваното през 2019  г.