Чимев иска РИОСВ да установи замърсителя на въздуха в Дупница

В общинската Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици за най-голям замърсител се сочи използването на твърдо гориво за битово отопление
КАМЕРТОН

 

Община Дупница иска РИОСВ – Перник да установи замърсителя на въздуха в града. Това съобщи кметът Методи Чимев по време на заседанието на местния парламент днес в отговор на въпрос от страна на съветничката от БСП Валентина Караганова при гласуването на общинския План за защита при бедствия.

 

По думите на Караганова Дупница е на ръба на екологична катастрофа, затова се поинтересува за визията и действията в тази връзка от страна на Община Дупница. Общинската съветничка визира ситуацията с прекомерно завишените стойности на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха на Дупница през последните дни. Както вече съобщихме, данните от четирите станции за измерване на ФПЧ в града, визуализиращи се на сайта airbg.info, показват завишени стойности над нормата от 2 до 8 пъти. Това стана причина Дупница да влезе в националните новини като един от градовете с най-мръсен въздух. Най-високите стойности се отчитат късно вечер и рано сутрин.

 

Това, което сме направили, е на база на замерване от последните 10 дни. Изходните данни ще се предоставят на РИОСВ - Перник с един единствен въпрос – на какво се дължат и виновните за това да бъдат санкционирани“, беше краткият отговор на Методи Чимев.

 

Нивото на запрашаване във въздуха на Дупница е възможно да се следи едва от около три месеца, като заслугата за това е на граждани. През септември бизнесменът Иво Ников осигури четирите станции за измерване на ФПЧ и ги монтира с помощта на доброволци в различни точки на града. Благодарение на гражданския проект airbg.info пък всеки от нас има възможност да следи онлайн резултатите от измерването по всяко време. Иначе в община Дупница няма действащ постоянен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Състоянието на атмосферния въздух се контролира като се извършват контролни измервания от мобилна автоматична станция на ИАОС, Регионална лаборатория- гр. София съгласно предварително утвърден график за нейната работа.

 

Последното такова измерване бе направено в рамките на три дни през месец юли тази година заради постоянното горене на „закритото“ сметище в м. Злево. Резултатите не показаха замърсяване на въздуха. Преди това измерване на атмосферния въздух е извършвано през 2015 година с точка на разположение на мобилната автоматична станция в градската градина. Това пък стана ясно при гласуването от предишния Общински съвет на Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019-2023 г. Тогава са установени само две превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3.

 

В същата общинска Програма, гласувана от съветниците през изминалото лято, за най-голям замърсител се сочи битовото отопление с твърдо гориво. На второ място се поставя движението на транспортни средства. Като съвсем незначителен причинител на запрашаване и затова без необходимост от предприемане на допълнителни мерки за ограничаване на въздействието, се сочат промишлените предприяния. На последно място като вредители са поставени строителните дейности, нерегламентирано изгаряне на отпадъци и други. Никъде в Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 не се споменава ТЕЦ – Бобов дол и  старото сметище в Злево, които напоследък най-много притесняват жителите на община Дупница.   

 


Последвайте страницата на КАМЕРТОН във Фейсбук.