Запрашаване над нормата във въздуха и на Дупница

Стойностите на фините прахови частици в града са близки до тези в София
Дупница тази сутрин. Снимка: Александър Попов

 

Стойностите на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха на Дупница са близки до тези в София, показва сайтът airbg.info. Към 18.00 часа данните от четирите станции за измерване на замърсяването, монтирани в различни части на Дупница, усреднено показват завишение на нивата на ФПЧ повече от три пъти над нормата, заради което на картата на airbg.info през последните 24 часа градът остава в червен цвят.

 

Стойностите непрекъснато се изменят и за няколко часа в следобедните часове днес отчетеното замърсяване на въздуха бе в по-ниски стойности, но въпреки това се запази над нормата. Снощи пък превишаването бе над 8 пъти и с настъпването на вечерта и днес вероятно ще достигне същите стойности. Подобна е ситуацията и в столицата, където има най-голямо недоволство от замърсяването на въздуха.

 

Замърсяването в Дупница е видимо и с просто око, което не остана незабелязано и от дупничани. Наш читател ни изпрати снимка, на която се вижда образувалия се смог над Дупница. Фотографията е изглед към града, заснет вчера от района на Ловния дом.

 

Смог над Дупница. Снимка: Читател

 

Нямаме позволението на нашия читател да цитираме името му, но снимката бе придружена с коментар, че основният замърсител според него е ТЕЦ – Бобов дол и едва ли влиянието от отоплението на твърдо гориво и автомобилите имат толкова голямо значение за повишаването на стойностите на ФПЧ. Подобно е масовото мнение на дупничани в социалните мрежи, в синхрон с ескалиралото гражданско недоволство в страната от горенето на европейски отпадъци в български предприятия.

 

Припомняме, че ТЕЦ – Бобов дол в момента има временно ограничение да гори отпадъци, наложено от РИОСВ – Перник заради неизпълнение на условията в новоиздаденото комплексно разрешително на централата. Дупничани обаче се отнасят с недоверие към това и са убедени, че Дупница е сред потърпевшите населени места от работата на ТЕЦ-а.    

 

Най-потърпевши от високите стойности на ФПЧ във въздуха са децата, възрастните и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма. Още за вредата върху здравето ни, което оказват фините прахови частици, ни обясняват на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда:

 

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката.

 

Влияние върху човешкото здраве

 

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

 

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от ( 30 - 150 mg/m3), което е особенно силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

 

Законодателство

 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) определя норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните норми за фини прахови частици:

ФПЧ10

- СДН - 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);

- СГН - 40 мкг/м3

ФПЧ2.5

СГН - 25 мкг/м3

 

Информацията за влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве е съгласувана с Министерството за здравеопазването (МЗ) и Националният център по обществено здраве и анализи според чл. 44, ал.2 към Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. и Заповед № РД-09-159/14.04.2003 г. на МЗ.

 


Последвайте страницата на КАМЕРТОН във Фейсбук.