200 000 лв. годишно ни струва издръжката на Общинския съвет в Дупница

Местният парламент харчи от джоба на данъкоплатците двойно повече от музея и приблизително толкова, колкото театъра.
Снимка: Камертон (архив)

 

165 343 лв. са похарчени за издръжката на Общинския съвет в Дупница до края на месец октомври тази година, а заложеният годишен разход е 196 000 лв. Цялата сума е предвидена за заплати и осигуровки на съветниците, с изключение на 2000 лв., заложени за материали, сочи справка с отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Дупница.

 

През 2018 година издръжката на местния парламент е струвала на данъкоплатците 236 000 лв., като отново разходите за материали са 2000 лв., а всички останали пари отиват за заплати на съветниците. През 2017 година за местните избраници са били заложени в общинския бюджет 138 000 лв., но е направен преразход. Похарчената сума е била 176 000 лв. Същата година Община Дупница все още не бе излязла от дълговата криза,  като общинските финансисти твърдяха, че са намалили разходите максимално по-всички пера. Вероятно затова за театъра и музея са похарчени по-малко пари от заложеното, но пък за Общинския съвет наблюдаваме преразход с около 40 000 лв.

 

През 2020 година се очаква разходите за местния парламент да се увеличат. Причината е предложеното увеличение на възнагражденията на съветниците, както и очакваният ръст  с около 10% на заплатите в общинска администрация, на чиято база се изчислява размерът на възнагражденията на съветниците. Парите не се осигуряват от републиканския бюджет, а от местни приходи.  

 

Отчетите за касовото изпълнение на бюджета сочат, че за Общинския драматичен театър „Невена Коканова“ през 2017 година са заложени 152 000 лв., а са похарчени 126 000 лв. За Историческия музей и дейността на експозиционните зали (Околийската къща и Джамията) в Дупница са заложени общо 80 000 лв., но направеният разход е с 11 000 лв. по-малко. През 2018 година за театъра са заложени 157 000 лв., а до края на ноември са изплатени за издръжката му 180 000 лв. Преразходът вероятно до края на годината е нараснал, но информация за изпълнението на бюджета към края на годината в публичните документи на Община Дупница не открихме. До края на ноември същата година музеят е получил 75 000 лв. от заложените за 2018-та 95 000 лв. През 2019 година за театъра за заложени 200 000 лв. и бюджетът е почти изпълнен към края на октомври, а за музея и експозиционните зали  по план са предвидени 112 000 лв., а похарчените за посочения по-горе период средства са 127 652 лв.  

 

Справката направихме във връзка със запитване от наша читателка, получено на редакционната ни поща. Поводът е поставеният от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов въпрос относно размера на разходите за заплати на работещите в театъра и музея в съпоставка с постигнатите от тях резултати. Според нашата читателка  тези, които критикуват културните дейци, трябва да изнесат информация и за размера на своите заплати, за да могат гражданите да преценят дали похарчените пари от джоба на данъкоплатците съответстват на свършената от тях работа. В писмото на нашата читателка се изразява силно съмнение.